Fatih Ormanı İktidarın ve Sermayenin Arka Bahçesi, Eğlence Alanı Olamaz!

Yazar- MO İstanbul 28 Kasım 2017 Salı

28 Kasım 2017

Basına ve kamuoyuna,

İstanbul’un en önemli doğal yaşam ve orman alanlarından biri olan Fatih Ormanlarını savunmak için tekrar bir aradayız. Ormanı arsa olarak tanımlayan Bilgili ve Doğuş,  yaban hayatının halen sürdüğü Fatih Ormanı’nda villalar, lokantalar, konser salonları açmak için bir proje hazırladı.

2014 yılından beri ormanda yapılmak istenen bu projeye karşı yaşamı savunanlar olarak bir arada mücadele ediyoruz. Bilgili ve Doğuş’a, ormana proje yapılmayacağını eylemlerimizle, yürüyüşlerimizle anlattık. Kamu kurumlarını, ormanı koruma görevini hatırlattık. Sarıyer Belediyesi’ni bu suça ortak olmamaya davet ettik. Sarıyer Belediyesi bu projeye ruhsat vermediğini ve vermeyeceğini açıkladı.

Proje için verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının iptali için meslek odalarımız dava açtı. Mahkeme sonucunda,  bu karar iptal edildi.

Ama Bilgili ve Doğuş ortaklığı, ormanda 53 villa, 20 lokanta ve konser salonları yapma projesi için ÇED sürecini yeniden başlattı. Bu süreçte yasal zorunluluk olduğu için düzenlenen halkın katılımı toplantısında, bize anlatılacak olanı biliyoruz.

109 olan villa sayısının 53’e düşürüldüğü…

Alanın ne kadar yeşil olacağı…

Hazırladıkları projenin ne kadar çevreci olduğu…

Yapacakları bu sunumla halkın katılımını sağlamış, onayını almış olacaklarını düşünüyorlar.

Böyle bir toplantıya katılmayı reddediyoruz!

Bizler, ormanlarımızı kamu adına korumakla görevli Bakanlık tarafından, koruma iddiasıyla sermayenin eğlence-alışveriş-tatil mekânına, kendi ifadeleriyle “park”a dönüştürecek bu projenin bir parçası olmayacağız!

Fatih Ormanı, ne villalarınıza manzara, ne konserlerinize pist, ne markalarınıza çarşı, ne de para hırsınıza kurban edilecek bir “proje” alanıdır.

Sermaye ve iktidar baskısı ile kentin bütününden koparılan; Cendere Vadisi, Maslak 1453, 3. Köprü ve 3. Havalimanı gibi projelerle abluka altına alınan Fatih Ormanı, hiçbir şekilde imara açılmaması gereken bir orman; yok edilmemesi gereken bir doğal yaşam alanıdır.

2014 yılında bir araya geldiğimizde söylemiştik: Artık kimse sınırsızca para kazanmak uğruna ormanlarımızı, suyumuzu, kıyılarımızı, tarım alanlarımızı, meralarımızı ve tüm doğal yaşam alanlarımızı dilediğince kendi özel isteklerine göre imara açamayacak.

Biz kişisel çıkarlarını değil, yaşamı ve doğayı savunanlar, Fatih Ormanında yaşayan her bir canlının yaşam hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bilgili, Doğuş veya ismi ne olursa olsun, ormanımıza göz diken herkesin karşısında olacağız.

#DirenFatihOrmanı İnisiyatifi

Yazar- MO İstanbul 28 Kasım 2017 Salı