“Mimarlıkta Kuram Sempozyumu’na Doğru Giderken; “Mimarlar Odası Öğrenci Üye Grupları Arası, Ön Kolokyumlu Mimarlık Eleştirisi Yarışması” Hazırlık Süreçleri…

Yazar- Metin Karadağ 1 Temmuz 2024 Pazartesi

Bildiğiniz gibi, geçen yıl, 18 Aralık 2023 Pazartesi günü “Mimarlıkta Kuram” paneli gerçekleştirildi. ( Bu panelin videosuna www.mimarist.tv web sitemizden ulaşabilirsiniz. ) Prof. Dr. Alper Ünlü, Prof. Dr. Yüksel Demir ve Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu’nun konuşmacı olduğu; mimarlıkta kurama ilişkin sorunları masaya yatırmak ve bu sorunların ilgililerce değerlendirebileceği bir ortam oluşturmak üzere kurgulanan bu panel; aslında “Mimarlıkta Kuram Sempozyumu’na Doğru Giderken…” ön başlığı altında hazırlanacak olan bir dizi semineri de kapsamakta…

Bu konuda birkaç dönem önce çalışmaya başlayan, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi / Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları(EKA)-Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu(MBÇK) bünyesinde, gönüllü üyeler ve konu alanıyla doğrudan ilgili akademisyenlerimizden oluşan “Mimarlıkta Kuram Çalışma Grubu”;

üçü yuvarlak masa toplantısı olmak üzere toplam 64 toplantı sonucunda oluşan ön birikimi aktarmak için “Mimarlıkta Kuram” panelini(65. toplantı olarak) gerçekleştirdiler…

Öte yandan yine aynı süreç içerisinde devam eden çalışmalardan hareketle; EKA-MBÇK ve Mimarlık Vakfı-Mimarlık Enstitüsü(MİV-E) ile ortak hazırlanmış olan;

( TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi;  47. Dönem Çalışma Raporu (Şubat 2022 – Ocak 2024);  7. Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA MBÇK);  7.3.2. “TMMOB-Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Öğrenci Üye Grupları Arası; Mimarlık Eleştirisi Alanı Ön Kolokyumlu Fikir Projesi Yarışması”  https://www.mimarist.org/include/uploads/yayinlar/rapor/bolum7.pdf );

“Mimarlar Odası Öğrenci Üye Grupları Arası, ÖnKolokyumlu Mimarlık Eleştirisi Yarışması”nın “Mimarlıkta Kuram Sempozyumu’na Doğru Giderken…” sürecinde katılım ve katkı açısından sadece “Mimarların” değil “Mimar Adayı, Mimarlık Öğrencileri”nin de yer almasının öneminin öne çıkması üzerine;

ilk adımın da bu yönde atılması ağırlık kazandı…

Böylece “Mimarlar Odası Öğrenci Üye Grupları Arası, ÖnKolokyumlu Mimarlık Eleştirisi Yarışması”nın hemen ardından “Mimarlıkta Kuram Sempozyumu’na Doğru Giderken…” sürecinin Seminerleri başlayacaktır…

Süreç başladı…

Yazar- Metin Karadağ 1 Temmuz 2024 Pazartesi