Karanlık Gider Gezi Kalır: Gezi 10 Yaşında!

Yazar- MO İstanbul 31 Mayıs 2023 Çarşamba

evrensel.net

Gezi’nin onuncu yılında,  şehir şehir dalga dalga yayılan, yasaklara, hukuksuz cezalara, baskıya, ranta, talana, yalana, tüm ayrıştırma politikalarına karşı yan yana durduğumuz, sesimizi çığa dönüştürdüğümüz o şanlı direnişten hala ilk günkü gibi gurur duyuyoruz!

“GEZİ’de ben de vardım” diyenlerle…

“GEZİ bizim demokrasi çığlığımızdı, O çığlık bu ülkenin semalarında dolaşmaya devam ediyor ve edecek” diyenlerle…

“GEZİ’yi ömrünün en renkli, en coşkulu, en heyecanlı ve en güzel günleri arasında anımsayanlarla…

Ülkeyi karanlığa boğan rantçı, piyasacı, kadın düşmanı siyasetin karşısında GEZİ Parkı’nın; eşitlikçi, paylaşımcı, doğayı ve emeği koruyan ve kadınların önde saf tuttuğu başka bir dünya mümkün diyenlerin yanında duranlarla…

Bunca ötekileştirme, düşmanlaştırma çabalarına rağmen GEZİ’nin o bir aradayız ruhundan da güç alarak birlikte yaşama iradesini, taleplerinden ve haklarından en ufak bir geri adım atmadan sürdürme kararlılığını gösterenlerle….

Tek bir kızkardeşlerini bile yalnız bırakmayan kadınlarla, yok sayılmaktan öte siyasi iktidar sahipleri tarafından nefret objesi haline getirilmelerine rağmen buradayız ve burada var olmaya devam edeceğiz kararlılığını gösteren LGBTİ bireylerle…

Gündüz işte gece direnişteyiz diyen beyaz yakalılarla, şehrin bütün parklarını Gezi parkına dönüştüren işçilerle, işsizlerle, emeklilerle…

Coşkusu, enerjisi ve kararlılığıyla bu ülkede haksızlıklara hukuksuzluklara adaletsizliklere her zaman karşı çıkanlar olacağını gösteren gençler ve ruhu hep genç kalanlarla…

evrensel.net

Gurur duyuyoruz!

Bu memleket aydınlığa kavuşsun diye gencecik yaşlarında hayatlarını kaybeden, bizden ayırdıkları Berkin’imizin, Ali İsmail’imizin, Abdocan’ımızın,  Mehmet’imizin, Ethem’imizin, Ahmet’imizin ve Hasan Ferit’imizin anılarıyla gurur duyuyoruz.

Gezi direnişinde gözünü kaybedenlerin, yaralananların, yargılananların, işsizliğe, sürgüne mahkum edilenlerin, ödetilen her bedele karşın Gezi’nin anısına toz kondurmayan tavırlarıyla gurur duyuyoruz!

Tüm ülkeyi şehir şehir “Her yer Taksim her yer direniş” sloganıyla inleten, haklarına, kentine, doğasına, memleketine sahip çıkan milyonlar adına, bütünüyle haksız, hukuksuz, delilsiz, mantıksız ve vicdansız tutum ve kararlarla 5,5 yıldır hapiste tutulan Osman KAVALA ile Gezi’nin onurlu bakiyesini bizler adına taşıyan, tutuklulukları bir yılı aşan Mücella YAPICI, Tayfun KAHRAMAN, Hakan ALTINAY, Çiğdem MATER, Can ATALAY  ve Mine ÖZERDEN’le gurur duyuyoruz!

VE

Ülkemizin; adaletsiz, hukuksuz, farklı görüşlere tahammül edilmeyen, demokratik talep, tepki ve eylemlerin doğrudan doğruya suç kapsamına alınan bir anlayışla yönetilmesine,

Yargının bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına, dosyaları okumayan, delillere bakmayan, direktifle kararlar veren mahkemelere,

Hak arayanın biber gazına boğulmasına, polis şiddetine maruz bırakılmasına,  ülkenin gençlerinin, eğitimli, kültürlü kesiminin, muhaliflerin, emeği sömürülen işçilerin; baskı, ekonomik kriz, geleceksizlik, liyakatsizlik yüzünden bir nefes, bir huzur arayışı ya da hayatta kalabilme çabasıyla kalbini memleketinde bırakıp bu ülkeden göç etmek zorunda bırakılmasına

KARŞIYIZ!

Karşı olmak pasif bir tutum değil bizler için aktif bir tavırdır.

Bu Pazar;

Cehennemin kapılarını kapatmak için,

Gezi’de kapısını araladığımız o coşkulu, heyecanlı, bir arada, umutlu, paylaşımcı, dirençli “bir başka dünya” ya bir adım yaklaşmak amacıyla sandık başında ve sandık nöbetinde olacağız.

Seçimin sonucunda hangi ittifak, hangi koalisyon, hangi hükümet gelirse gelsin;

Bilsinler ki bizim pusulamız Gezi’dir.

İnsanca, özgür, adil, refah içinde, demokratik bir yaşam talebimiz ve hak arayışımız hep sürecek.

Onuncu yaşında da, Gezi’yi hep genç kılan, bizi hep ayakta tutan, tüm hayallerimiz gerçek olana kadar dilimizden düşmeyecek olan sloganıyla anıyoruz Gezi Direnişini

Ve bu sloganla karşılıyoruz önümüzdeki dönemi

Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!

Bu gurur hepimizin!

TAKSİM DAYANIŞMASI

Yazar- MO İstanbul 31 Mayıs 2023 Çarşamba