“Hukuk devleti, belirli bir siyasi grubun istekleri uğruna eğilip bükülemez!”

Yazar- MO İstanbul 9 Kasım 2023 Perşembe

Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından imza altına alındığı söylenen belge, bir mahkeme kararından ziyade anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs eden bir tehdit mektubu niteliğindedir.

Bizler, her ne pahasına olursa olsun hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.

Gezi’den intikam almak ve topluma gözdağı vermek inadı uğruna Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı yürürlükten kaldırmaya çalışanlara karşı bir kez daha tekrarlıyoruz:

Gezi, milyonların vicdanında meşrudur.

Anayasa bir bütündür, bölünemez.

Hukuk devleti, belirli bir siyasi grubun istekleri uğruna eğilip bükülemez.

“Milli irade” adı altında bütün hukuksuzluklarına kılıf uyduranların, her fırsatta sandığa saygı diyenlerin, Hatay halkının iradesini gasp etmesine seyirci kalmayacağız.

Bu hukuksuzluğa, bu anayasasızlaştırmaya karşı hukuk devletini savunmak için var gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğiz.

Gezi’ye, tüm tutuklu arkadaşlarımıza ve Can Atalay’a özgürlük!

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 9 Kasım 2023 Perşembe