Yargıdan Kaşıbeyaz Arazisi İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı

Yazar- MO İstanbul 18 Ekim 2018 Perşembe

Kaşıbeyaz arazisi olarak bilinen, Bakırköy Şenlikköy mahallesi, 292 ada, 33 sayılı 22.866,00 m2 alana sahip parsel, Bakırköy Belediye meclisinin 14.5.2018 tarihi 34 numaralı kararıyla oy çokluğu ile konut alanından ticaret alanına alınmıştır.

Kentsel plan bütünlüğü gözetmeyen, imar mevzuatına, planlama esaslarına, kamu yararına aykırılığı yönünden meclis karar işleminin yürütülmenin durdurulması ve iptali istemiyle açtığımız dava sonuçlanmıştır.

Eylül 2018 tarihinde yapılan duruşmada İstanbul 8. İdare Mahkemesi ilgili meclis kararının yürütülmesinin durdurulmasına oy birliği ile karar vermiştir.

Mimarlar Odamız, yaşadığımız çevre ve kente sahip çıkma, kamu ve toplum yararına çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

TMMOB MİMARLAR ODASI
İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ
TRAKYA (BAKIRKÖY) BÜYÜKKENT BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

Yazar- MO İstanbul 18 Ekim 2018 Perşembe