TMMOB İstanbul İKK’dan Kanal İstanbul Projesi ÇED Olumlu Kararına Yönelik Dava Açma Yönergesi

Yazar- MO İstanbul 11 Şubat 2020 Salı

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED olumlu kararınına yurttaşların da dava açma hakkı bulunduğunu kamuoyu ile paylaşarak, yurttaşlarımızın projeye bireysel dava açma hakkını nasıl kullanabileceğini gösteren bir yönerge hazırladı.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun İstanbul’da yaşayan yurttaşlarımıza yönelik duyurusu şu şekilde;

Kanal İstanbul Projesi ÇED Olumlu Kararına Nasıl Dava Açabilirim?

İstanbul’da yaşayan tüm yurttaşların Kanal İstanbul Projesine Dava Açma Hakkı Var mı?

Evet, İstanbul’da yaşayan tüm yurttaşların Kanal İstanbul Projesine dava açma hakkı vardır.

Danıştay kararlarında“(…)çevre, tarihi ve kültürel deerlerin korunması ve imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren konularda dava açma ehliyetinin daha geniş yorumlanması gerektii Danıtay içtihatlarıyla kabül edilmiş bulunmaktadır.” değerlendirmesi yapılmaktadır. Ülkemizin tarihi, sosyal ve ekolojik dokusunun korunması, çevrenin kuşaklardan kuşağa taşınması istenciyle açtığımız bu davada, aktif, kişisel ve meşru bir menfaatlerimiz vardır.

Davayı hangi mahkemeye açabilirim?

Kanal İstanbul Projesi İstanbul il sınırlarında yer aldığı için İstanbul’daki İdare Mahkemelerine dilekçe ile başvurarak dava açabilirsiniz.

Davayı tek mi açmam gerekiyor? Başka nasıl bir yöntem izleyebilirim?

Davayı bireysel ya da toplu olarak açabilirsiniz. Bir sivil inisiyatif, dernek ve kurumun açtığı davada davacı ya da müdahil olabilirsiniz. Birden fazla yurttaş, birden fazla dernek ve/veya kurum birlikte dava açabilirsiniz.

Toplu dava açmak için nasıl bir yöntem izlemem gerekiyor?

Birden fazla yurttaş ve dernek ve/veya kurum birlikte toplu dava açmayı planlıyorsanız; bu konuda iki yöntem izleyebilirsiniz.

1. Yöntem: Davayı avukatsız takip etmek istiyorsanız; dava dilekçesini tüm davacıların imzalaması gerekiyor.  Davacı dernek veya kurum adına imzaya yetkili kişinin imza atması gerekiyor. Böyle bir durumda, dilekçe ekine imzaya yetkili olunduğuna dair belgenin konulması gerekiyor.

2. Yöntem: Davayı avukatlar aracılığıyla takip etmek istiyorsanız; Böyle bir durumda, Noter aracılığıyla vekaletname düzenlettirmeniz gerekiyor. Davacı olarak gerçek ve tüzel kişiler, birlikte ortak vekaletname düzenletebileceğiniz gibi ayrı ayrı vekaletname de düzenletebilirsiniz. Aynı vekaletname ile birden fazla avukata vekalet verebilmeniz de mümkün.

Dava Ücretleri?

Dava açabilmeniz için, dava dilekçesi ile birlikte dava harçlarını yatırdığınıza dair ödeme makbuzuna da sahip olmanız gerekiyor. İdari yargıda dava açarken, bilirkişi harçları ödenmiyor. Yargılama sürecinde mahkemenin, bilirkişi incelemesine karar vermesi durumunda; davacılardan bilirkişi ve keşif ücretlerini yatırmalarını istiyor.

Kural olarak, bilirkişi masrafı yargılama sırasında ödenmeyebilir. Mahkemeye ek dilekçe vererek, bilirkişi ve keşif ücretlerinin, dava sonunda davayı kaybeden tarafa yüklenmek üzere hazineden temin edilmesini isteyebilirsiniz. Böyle bir durumda, dava sonucunda kaybeden tarafın (davacı ya da davalı) bilirkişi ve keşif ücretlerini hazineye ödemesine karar verilecektir.

NOTLAR:

Dava dilekçesinden 2 adet çıktı alıp Adınızı, Soyadınızı, Adresinizi ve T.C. Kimlik Numaranızla ilgili bilgileri eksiksiz doldurup imzalayınız.

Davayı bireysel olarak açmanız durumunda, dilekçe ekine nüfus kimliğinizin 1 adet fotokopisini de ekleyiniz.

Dava dilekçenizin ekine, bilim insanları ya da kurumlar tarafından hazırlanmış olan teknik bilgileri ekleyebilirsiniz. (Örneğin DSİ, TÜBİTAK gibi kurumların hazırlamış olduğu kurum görüşleri)

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

Ekler:

Yazar- MO İstanbul 11 Şubat 2020 Salı