TMMOB: Gezi Tutuklularına Yönelik Hukuk ve İnsanlık Dışı Uygulamalara Son Verilsin!

Yazar- MO İstanbul 21 Haziran 2023 Çarşamba

Gezi Davası tutuklusu Yönetim Kurulu üyemiz Mücella Yapıcı ve milletvekili Can Atalay’ın maruz kaldığı hukuk ve insanlık dışı muamelelere ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Haziran 2023 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

GEZİ TUTUKLULARINA YÖNELİK HUKUK VE İNSANLIK DIŞI UYGULAMALARA DERHAL SON VERİLSİN!

Tarihe karar bir leke olarak geçen hukuksuz bir yargı sürecinin ardından siyasal bir kararla cezaevine gönderilen Gezi Davası hükümlüsü arkadaşlarımıza yönelik hukuka ve insan hakları uygulamalar ne yazık ki cezaevinde de devam ediyor.

14 Mayıs 2023 Seçimlerinde Hatay’dan milletvekili seçilerek mazbatasını alan Can Atalay’ın Yargıtay tarafından tahliye edilmemesi Anayasa’ya, Uluslararası Sözleşmelere ve mahkeme kararlarına aykırıdır. Bu keyfi hak ihlali derhal sonlandırılarak halkın iradesiyle milletvekili seçilen Can Atalay derhal tahliye edilmelidir.

Benzer bir hukuksuzluk ve keyfiyet TMMOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mücella Yapıcı’nın tedavi için sağlık kuruluşlarına nakli ve tedavi hizmetleri sırasında da yaşanmaktadır. Mücella Yapıcı’nın hastaneye her sevki, bir işkenceye dönüşmektedir. Bu uygulama nedeniyle Sayın Yapıcı’nın sağlık kuruluşlarına başvurmama kararı alması yaşanan ihlalin ve işkencenin ne boyutlara vardığının göstergesidir. Bu insanlık ayıbı derhal sona erdirilmelidir.

Gezi Davası tutuklularına yönelik hak ihlallerinin sistematik bir hal aldığı, hukukun ve temel insan haklarının göz ardı edildiği, tutuklu arkadaşlarımıza intikamcı bir hisle yaklaşıldığı açıkça ortadadır. Mahkemeleri ve kurumları adil olmaya, hukukun gereğini yapmaya ve insan haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz. Gezi tutuklusu arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz!

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yazar- MO İstanbul 21 Haziran 2023 Çarşamba