“Mimarlık Eğitiminde Dersler ve Tarihçeleri” / Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-4, ODTÜ 2007

Yazar- Metin Karadağ 3 Mayıs 2023 Çarşamba

Mimarlık Eğitim Kurultayları’nın 12.’sine doğru giderken; geçmişte kalan izlerden…

Tüm Mimarlık Eğitimi’nin bütünsel yapısını bir bina olarak düşünmeye çalıştığımızda bu yapıyı oluşturan temel yapı bileşenlerinin de dersler (teorik, proje stüyo ve uygulama dersleri) olacağı sonucuna rahatça varabilirdik.

Bu amaçla tasarlamaya çalıştığımızda ortaya çıkacak doku bileşenlerinin hangi değerlerinin, mimar olarak mezun edilen; “Eğitim Süreci’nin Öznesi Öğrenciler”e kazandırıldığını görebilecektik…

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin, “Mimarlık, Eğitim ve Kültür Araştırmaları(EKA)-Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu(MBÇK) için hazırlamış olduğumuz bu taslak çalışmayı;

2007 yılında ODTÜ’de yapılan “Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-4”nda MİV-Mimarlık Enstitüsü Yönetim Kurulu için geliştirerek; hem önceden e-mail grupları duyurularıyla ve web sayfasından ( http://mo.org.tr/mek/index.cfm?kurultay=IV&Sub=belge&RecID=32 ) hem de kurultayın yapıldığı salonun fuayesinde sürekli tekrar edecek biçimde PPT/Slayt sistemi ile sunduk.

Bu çalışmaya sadece bir sunum (Prof.Dr. Şebnem Hoşkara / Doğu Akdeniz Üniversitesi) geldi

Oysa ki bu çalışmaya KKTC’deki Mimarlık Bölümleri de dahi 36 üniversiteden 36 x 40 = 1440 farklı derse çalışması gelmeliydi. Kabaca bir hesapla 4 yıllık mimarlık bölümlerinde yıl ortalaması 10 ders ve 1.; 2.; 3.; 4. sınıflar hesabıyla her bir mimarlık bölümünden 40 ders (teorik, proje stüyo ve uygulama dersleri) sunum olması gerekiyordu…

MİV – Mimarlık Vakfı – Mimarlık Enstitüsü / Mimarlık Eğitim ve Kültür Araştırmaları Derleme ve Paylaşım Çalışması “Mimarlık Eğitiminde Dersler ve Tarihçeleri” basvuru/teslim formu

“MİMARLIK EĞİTİMİNDE DERSLER VE TARİHÇELERİ”KATEGORİLER

1- Gelecekteki Mimarlık Eğitimi bizlerden nasıl ders/ler bekler?…

2- Günümüzde Mimarlık Eğitimi’ndeki Dersler…

3- Cumhuriyet Tarihi boyunca Mimarlık Eğitimi’ndeki Dersler…

4- Coğrafyamızda, Cumhuriyet Tarihi öncesi dönemde Mimarlık Eğitimi’ndeki Dersler…

5- Dünyada “Mimarlık Okulları”nın ortaya çıkmasından sonraki süreçte farklı coğrafya ve farklı ülkelerden ders örnekleri…

6- Dünyada Mimarlık Okulları öncesindeki süreçte öğrenme ve öğretme biçimleri olarak, farklı coğrafya ve farklı ülkelerde; Çıraklık – Kalfalık – Ustalık…

2007 YILI TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELER Anadolu Üniversitesi                               

Bahçeşehir Üniversitesi                     

Balıkesir Üniversitesi                        

Beykent Üniversitesi                          

Bozok Üniversitesi                              

Çukurova Üniversitesi                       

Dicle Üniversitesi                               

Dokuz Eylül  Üniversitesi                  

Erciyes Üniversitesi                           

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü                  

Gazi Üniversitesi                 

Haliç Üniversitesi                                

İstanbul Kültür Üniversitesi                              

İstanbul Teknik Üniversitesi                              

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü                    

İzmir Ekonomi Üniversitesi                              

Karadeniz Teknik Üniversitesi                          

Kocaeli Üniversitesi                            

Maltepe Üniversitesi                           

Mersin Üniversitesi                             

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Niğde Üniversitesi                              

ODTÜ                    

Osmangazi Üniversitesi                      

Selçuk Üniversitesi                             

Süleyman Demirel Üniversitesi                        

Trakya Üniversitesi                             

Uludağ Üniversitesi                            

Yaşar Üniversitesi                              

Yeditepe Üniversitesi                          

Yıldız Teknik Üniversitesi

2007 YILI KKTC’DEKİ ÜNİVERSİTELER

Doğu Akdeniz Üniversitesi/ Prof.Dr. Şebnem Hoşkara çalışması

Girne Amerikan Üniversitesi                            

Lefke Avrupa Üniversitesi                                 

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi                     

Yakındoğu Üniversitesi    

 

Mimarlara Mektup Bülteni, Mart 2023, Sayı: 282

Yazar- Metin Karadağ 3 Mayıs 2023 Çarşamba