Koramaz: Kanal İstanbul ÇED Olumlu Kararı İptal Edilsin

Yazar- MO İstanbul 14 Şubat 2020 Cuma

Kanal İstanbul Projesi hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu Kararı hakkında başlatılan hukuki süreçle ilgili TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

Bilim insanlarının tüm eleştirilerine ve 100 binden fazla yurttaşımızın itiraz dilekçesine rağmen, Kanal İstanbul ÇED Raporu hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının iptali için Birliğimiz tarafından dava açılarak hukuki süreç başlatılmıştır.

Bırakın itiraz dilekçelerinin değerlendirilmesinin, ÇED raporunun incelenmesinin bile mümkün olmayacağı kadar kısa bir sürede verilen “ÇED Olumlu” kararı bilimsellikten ve kamu yararından uzaktır.

Dava dilekçesinde de belirttiğimiz gibi, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde halkın sürece katılımı engellenmiş, projeye ilişkin akademik ve mesleki çevrelerce hazırlanan bilimsel raporlar göz ardı edilmiştir. Anayasamız, 2872 sayılı Çevre Yasamız ve uluslararası sözleşmeler uyarınca zorunlu olan “katılım ilkesini” yok sayılması dava konusu işlemi en baştan hukuka aykırı hale getirmektedir.

Kanal İstanbul Projesi, İstanbul’un yaşam destek sistemleri olan orman alanlarının, tarım ve mera alanlarının, su kaynakları ve havzalarının, doğal ve arkeolojik sit alanlarının, Önemli Bitki ve Önemli Kuş Alanlarının, yerleşme alanlarının, dünyada örneği nadir kalmış coğrafik varlıklardan olan Küçükçekmece Lagün ve Kumul alanlarının, kuş göç yollarının içinden geçerek bu alanların yok olmasına neden olacaktır.

Gerek inşaat, gerekse de işletme aşamasında doğuracağı etkiler dolayısıyla da bir bütün olarak denizlerin, boğazların, su ekosisteminin, endemik ve mutlak korunması gerekli türleri de içeren uluslararası öneme sahipflora ve fauna unsurlarının geri dönüşü olmayacak biçimde tahribine neden olacak bu proje açık biçimde çevreye ve insan hayatına zararlıdır.

Anayasa’ya, 2872 Sayılı Çevre Kanunu’na ve Uluslararası Sözleşmelere, kamu yararına, bilimsel-teknik gereklere, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı KANAL İSTANBUL ÇED OLUMLU KARARI ivedilikle iptal edilmelidir.

TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilime ve tekniğe aykırı, doğayı ve insan hayatını tehdit eden, toplumun genel çıkarına uygun olmayan tüm projelere karşı çıkmaya devam edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Yazar- MO İstanbul 14 Şubat 2020 Cuma