Karar Duruşmasına Çağrı

Yazar- MO İstanbul 12 Nisan 2022 Salı

Hiçbir hukuk devletinde örneği olmayan üçüncü defa “aynı suçtan” yargılama biçimiyle karşı karşıyayız. Bu topraklarda tüm baskılara rağmen yeşeren Gezi Direnişi’nden suç çıkarmaya çalışan siyasetin biçimlendirdiği yargı organları suç işlemeye zorlanmaktadır.

Diyebiliriz ki; Gezi’yi cezalandırma, karalama ve topluma gözdağı verme çabası boşuna bir gayrettir. Davaları birleştirip ayırmak, sonra tekrar karıştırmak nafiledir ve halk nezdinde yok hükmündedir. Ülke genelinde açılan yüzlerce Gezi Davası’nın beraatla bitmesi buna en güzel örnektir.

Ancak, son duruşmada Gezi Davası’nda hızlıca karara gidebilmek amacı ile birleştirilen / ayrıştırılan davalar sonucunda sanıklar hakkında müebbet, ağır hapse varan ceza talep eden mütalaa duruşma beklenmeksizin müdafilere tebliğ edildi.

Gezi bizdik, hepimizdik. Gezi bu ülkenin onurlu yüzüdür, duruşudur.

“Gezi’ den on kere de yargılasanız, yüz kere de birleştirip ayırsanız suç çıkaramazsınız” demek için

22 Nisan Cuma günü saat 9.30’da Çağlayan Adliyesi’nde arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağız.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

Yazar- MO İstanbul 12 Nisan 2022 Salı