Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının hakları yok sayılmaya devam ediyor

Yazar- MO İstanbul 18 Aralık 2023 Pazartesi

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 18 Aralık 2023 tarihinde “Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Hakları Yok Sayılmaya Devam Ediyor” başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ HAKLARI YOK SAYILMAYA DEVAM EDİYOR

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM’de görüşülmeye devam etmektedir.

İktidarın ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak tariflediği, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının hemen başında, sermaye gruplarının daha da zenginleşebilmesi için, hazırlanan bütçe ile halk daha da derin bir yoksulluğa itilmektedir.

Hazırlanan bütçe için, Türkiye’nin ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesine de önemli bir katkı sağlayacağı, teklifin, ekonomik anlamda birçok kolaylığı, vergisel muafiyeti, indirimi ve indirim iptallerini beraberinde getirirken, birçok alanda kayıt dışıcılıkla mücadeleyi esas aldığı iddia ediliyor. Oysa durum tam tersidir. Bu bütçeyle birlikte enflasyon farkı ödemesini kaldırmak hedefiyle; ücretler gerçekleşen enflasyona göre değil, hedeflenen enflasyona göre artırılmaktadır. Emekçi kesimler yoksullaşmaktadır.

2024 yılında enflasyonun öngörünün üzerinde, büyümenin ise öngörünün altında gerçekleşmesi olasılığı büyümektedir. Sunulan planlar, programlar ve birbirini tutmayan politika ve uygulamalar değişmediği sürece hedefler de tutmayacak, imaj algısı içeren hayalperest kurgu ve vaatlerden başka bir şey ifade etmeyecektir.

Bütçeden Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz!

Kamu çalışanları bu büyük yalanların altında kalarak ekonomik sorunlara ve enflasyona karşı yaşam mücadelesi vermektedir.

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları son 25 yılda, ekonomik ve sosyal hakları açısından büyük kayıplar yaşamıştır. En temel ihtiyaçlarını karşılamak için bile borçlanır hale gelmiştir.

Ülkede hayata geçirilen tüm projelerde, yaratılan tüm zenginlikte, geliştirilen tüm teknolojide büyük bir payı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaratıcı emeği ne yazık ki her geçen gün değersizleştirilmektedir.

Siyasi iktidarın bu sistematik dışlaması nedeniyle kamuda çalışan meslektaşlarımız çok ciddi bir yoksullaşma ve geçim sıkıntısı sorunu ile yüz yüzedir.

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının daha iyi koşullarda çalışma, emeğinin karşılığını alma ve hak ettiği şekilde yaşayabilme talepleri dikkate alınmamaktadır.

Umut Tacirliğine Son Verin!

TMMOB tarafından daha önce kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretlerinin ve özlük haklarının iyileştirilmesi için birçok çalışmanın yanı sıra sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanlığına, Milletvekillerine, Bakanlıklara, Devlet Personel Başkanlığına, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere ve Meclis Grup Başkanvekillerine ulaştırılması sağlanmıştı.

Aynı çalışmaların devamı olarak kamuda çalışan meslektaşların özlük hakları ve ekonomik taleplerini içeren ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik içeriği Birliğimizce hazırlanan üç ayrı kanun teklifi farklı milletvekillerince TBMM’de kanun teklifi olarak sunulmuştur.

Bugüne kadar gelinen süreçte kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri, toplu sözleşme sürecinde de meclis komisyonlarındaki görüşmelerde de iktidar ve yetkili sendika tarafından göz ardı edilmiş, yok sayılmıştır.

Meslektaşlarımıza nitelikli kazanımlar sağlayacak önergeler mecliste bekletilmekte, komisyon ve ilgili kurumların değerlendirmelerine sunulmamaktadır.

Özetle; kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının yıllardır sürdürülen yanlış politikalarda ısrar edilerek çözülemeyeceği açıktır.

Çalışma yaşamı kamu çalışanları için her geçen gün acımasızlaşacak, sömürü yoğunlaşacaktır. Emek ve insan odaklı, güvenceli bir çalışma yaşamı ve güvenceli bir gelecek; mühendis, mimar ve şehir plancıları dahil bütün emekçiler için temel ihtiyaçtır.

Talebimiz, bütçe kanunu ile birlikte kamuda çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarını iyileştirecek adımların bir an önce atılmasıdır.

Ülkemizin; sanayileşmesi, kalkınması ve gelişmesi açısından hayati öneme sahip meslekleri icra eden bizlerin, ekonomik sorunlarının çözülmesi ve meslek onurumuzun korunması konusunda gerekli adımın atılmasını beklemekteyiz.

Kamuda çalışan emekçilerin hakları konusunda TMMOB ve bağlı Odalar tarafından yürütülen mücadele devam edecektir. Taleplerimizden asla vazgeçmeyeceğiz!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Yazar- MO İstanbul 18 Aralık 2023 Pazartesi