Emeğimize, Ekmeğimize, İşimize, Geleceğimize ve Memleketimize Sahip Çıkmak İçin 1 Mayıs’ta Bakırköy’e!

Yazar- MO İstanbul 29 Nisan 2019 Pazartesi

1 Mayıs’ta Bakırköy Pazar Alanı’nda Buluşuyoruz!

Mühendisi, mimarı, şehir plancı, işçisi, kamu çalışanı, işsizi, emekçisi, emeklisi, aydını, sanatçısı, gazetecisi, öğrencisi, esnafı, kadını, genci, yaşlısıyla dolduracağımız 1 Mayıs meydanlarında nasıl bir memleket istediğimizi kol kola, omuz omuza dile getireceğiz.

1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma günümüzü taleplerimizle, rengârenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla, karanfillerimizle tek yürek olarak, en kitlesel ve en coşkulu biçimde kutlamak istiyoruz.

Bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini yaratanlar, yaşamı var edenler, bugün baskıcı ve akıldışı bir rejimin harap ettiği memleketimizi ve demokrasiyi yeniden kuracak olan emekçiler olarak; baharın en güzelini örgütleyecek olan, istibdadı yıkıp hürriyeti kuracak olan, demokrasiye gerçek anlamını kazandıracak olan, mutlu bir hayatı filizlendirecek olan milyonlar olarak 1 Mayıs meydanlarında buluşacağız.

Emeğin ve alınterinin baharını örgütleyecek olan mücadelemizle, işçi sınıfının ve emekçi halklarımızın birliğinden gelen gücümüzle, dayanışma ruhumuzla; ekmek, gül ve hürriyet günlerine olan inancımızla, HAYDİ 1 MAYIS’A!

Halkın yüzde 99’una ekonomik krizin bedelini ödetip, bir avuç patronu besleyenlere karşı,

İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki paraları 7.5 milyon işsiz için değil, patronları ve bankaları kurtarmak için kullanan adaletsiz düzene karşı,

Kıdem tazminatı hakkımıza “fon” adı altında göz koyanlara, işten çıkarmaları kolaylaştırmaya çalışanlara dur demek için,

Bireysel Emeklilik Sistemini zorunlu hale getirip ücretlerimizden kesinti yapmak isteyenlere “çek elini cebimden” demek için,

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının asgari ücretlerine ilişkin protokolün tekrar yürürlüğe konulması için,

Kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücretleri ve özlük hakları iyileştirilmesi için,

OHAL KHK’ları ile ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir plancıları bütün hakları ile işlerine iade edilmeleri için,

TMMOB yasasını değiştirmeyi amaçlayan girişimlere karşı,

“Bedenimiz, kimliğimiz, emeğimiz bizimdir” diyen kadınlar; işyerinde ayrımcılığa, tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine karşı,

Doğayı yok eden, tarımı bitiren, kentleri yağmalayanlara karşı,

Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta Bakırköy Pazar Alanı’nda buluşuyoruz!

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

Toplanma Yeri ve Saati: Bakırköy Dikilitaş(İncirli Cad.) – 12.00

Yazar- MO İstanbul 29 Nisan 2019 Pazartesi