Dam Notları / ‘Torre Reforma’ Göbek Atmıyor

Yazar- Hasan Çakır 7 Aralık 2018 Cuma

2018- Ülkelerarası Gökdelen Ödülü, Torre Reforma‘nın mimarı ve finansçısına  verildi.

Mimar Benyamin Romano, Mexico-City’nin ortasına diktiǧi Torra Reforma’ya göbek attırmamış, Avrupa’dan Amerika’dan kopyalayapıştır yapmamış… Kafa yormuş, araştırmış, Torre Reforma’yı bulmuş. Öyle görünüyor.

Ülkelerarası Gökdelen Ödülü‘nü Frankfurt kenti adına, DAM (Mimarlık Müzesi) ve Deka Bank düzenliyor. Ödül; estetiği, geleceğe yönelik tasarımı, teknik yeniliği, ekonomikliği, bulunduğu kentin kamusal alan dokusuna mimari katkısı, kente uyumu ile dikkat çeken gökdelenlere veriliyor.

Mimar Romano’nun Torre Reforma’sı, ödül ölçütlerine uygunluǧu, plan ve yapım tekniǧindeki buluşları ile jürinin beǧenisini kazanmış bir Mexico-City gökdeleni… 7.1’lik bir depremi de kazasız belasız atlatmış,

DAM, ödüle bir sergi ile eşlik ediyor. Sergide ödül alan, finale kalan ve ödüle aday gösterilen 36 gökdelen, maketler, büyük boy fotoǧraflar, yazı ve çizimler, video gösterimleriyle sunuluyor.

“Ülkelerarası Gökdelen Ödülü” sergilerinde gökdelen mimarisinde olumlu bir yönelme dikkat çekiyor:

Finansçılar, yatırımcılar, mal sahipleri kent dostu, kentin kamusal alanına mimari katkıda bulunan, kente tepeden bakmayan, mimarisi güzel gökdelenler dikmeye giderek daha çok özen gösteriyor.

Belli ki özenli bir mimari, hem finansçılar hem de kent ve kentliler için kazançlı.

Sergi, birbirinden ilginç, yeni kuşak gökdelenler arasında merak uyandıran  bir tur atma olanaǧı sunuyor. 3 Kasım’da DAM‘da açılan sergi 3 Mart’a kadar sürecek.

Meraklısı için: www.dam-online.de veya www.international-highrise-award.com

 

Belediye memnun ahali memnun

Nüfus artışı, gentrifikasyon, kente dönüş… Frankfurt‘ta epeydir bir konut kıtlıǧı var ve ihtiyaç büyük. Frankfurt Belediyesi bu ihtiyacı karşılamak için toplu konuta uygun yerleri imara açıyor ve imara açtıǧı bu yerlerin imar planlarını bir açık planlama sürecinde geliştiriyor: yarışmalarla mimarların, diyalog toplantılarıyla yöre ahalisinin (ilgi gösterenlerin ve yöresel örgüt ve kuruluşların) bu sürece katılmalarını saǧlıyor.

En son Frankfurt’un kuzeyinde imara açılan 21 hektarlık bir yerin imar planı, ahalinin de katıldıǧı iki aşmalı bir fikir projesi yarışması ile geliştirildi. Belediye seçilen ve yarışmaya katılan tüm projeleri 20 Kasım’da açılan bir sergi ile kamuoyuna sundu.

Yarışma sürecinin akışı şöyle:

İlk aşama: Belediyece yarışmaya davet edilen 15 mimarlık bürosu hazırladıkları fikir projelerini sunuyor. Jüri bunlardan 5 projeyi seçiyor. Belediye ahaliye açık bir diyalog toplantısı düzenliyor. Bu toplantıda mimarlar projelerini tanıtıyor ve ahali görüş ve önerilerini bildiriyor.

İkinci aşama: mimarlar ilk diyalog toplantıda ortaya çıkan görüş ve önerileri gözeterek projelerini geliştiriyor. Belediye ahaliye açık ikinci bir diyalog toplantısı düzenliyor. Jüri başkanının katıldıǧı bu toplantıda, ahali son bir kez projeler üzerinde görüş ve eleştirilerini iletme olanaǧı buluyor. Bu toplantıdan sonra projeler jüri tarafından deǧerlendiriliyor. Şeçilen fikir projesi imar planının temelini oluşturuyor.

Belediye açık planlamadan hoşnut: Açık planlama hem planı ve planlamayı canlandırıyor hem de plana sahip çıkılmasını saǧlıyor.

Acaba diyorum…

Bugün 25 Kasım 2018… Tam 40 yıl önce bugün… 25 Kasım 1978’de Beyoǧlu Odakule’de bir kongre yapmıştık: “Yaşanılır Bir İstanbul Şehri İçin 1. Kongre“

40 yıl önce… “Yaşanılır bir İstanbul” için… Kongre Bildirgesi’nden okuyoruz:

“Bugünkü koşullarda,

Nazım Planın, İstanbul’un yaşanılır bir şehir olması için yönlendirilmesi

Şehirsel planlama sürecine halk katılımının biçim ve işleyiş sistemlerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi

Belediyelerin planlama ve uygulama alanında yetkilerinin artırılması. Şehirsel planlama yönetiminin, belediyeler tarafından şehir ölçeğinde demokratik bir şekilde oluşturulacak, bir planlama kuruluşuna verilmesi.

Öncelikle ele alınması gereken şehirsel sorunların çözülebilmesi için tüm çabaların birleştirilmesi gereklidir.”

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yaşanılır bir İstanbul şehri için 1. Kongreye katılan kuruluş ve örgütleri bu önerilerin hayata geçirilmesi için sürekli ve örgütlü bir çalışmaya çağırıyor.

Kongreye katılan kuruluşlar:

TMMOB‘un İstanbul’daki tüm şube ve temsilcilikleri; IDGSA Şehircilik Araştırma Enstitüsü, IDGSA, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İDMMA Mimarlık Bölümü, Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği, İstanbul Tabip Odası, Görsel Sanatçılar Derneği, Halkevleri İstanbul İl Koordinasyon Kurulu.

Yaşanılır İstanbul için “çabaların birleştirilmesi” çalışmaları sürdü. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK), Eylül 1979’da 2. Kongrenin yapılmasına ve yılda bir tekrarına karar verdi. 2. Kongre yapılamadı. “Yaşanılır Bir İstanbul Şehri İçin 1. Kongre” unutuldu, arzular bir bir hayal oldu.

Şimdi 40 yıl sonra… Acaba diyorum… 40 yılda 40 “Yaşanılır İstanbul” kongresi yapabilseydik… İstanbul’un imarında bir etkisi olur muydu bu kongrelerin?  Ama, en azından İstanbul’un imar sorunlarını mimarlık teorisinin içeriǧiyle tartışma ortamı ve İstanbul’un imarına daha duyarlı ve daha etkili bir kamuoyu oluşabilirdi.

Şimdi… 40 yıl sonra… Yaşanılır bir İstanbul için 2. Kongre? Ne dersiniz?

 

 

Yazar- Hasan Çakır 7 Aralık 2018 Cuma