Dam Notları / Bauhaus 100-Dünyayı Yeniden Düşünmek

Yazar- Hasan Çakır 5 Mart 2019 Salı

Bu yıl Bauhaus varoluşunun 100’üncü yılını kutluyor.

Bauhaus sanat ve tasarım okulu 1919 yılında, Mimar Walter Gropius tarafından Weimar kentinde kuruldu. “Dünyayı yeniden düşünme ve tasarımlama” atılımı, ileri görüş ve teorileriyle sanat ve tasarım dünyasına yayıldı.

1920’li yıllarda Bauhaus teorilerinin uygulama alanı sayılan Frankfurt kenti, Bauhaus 100 kutlamalarına, 3 müzede üç büyük sergiyle katılıyor.

İlk sergi olan Modern Frankfurt, 19 Ocak’ta Uygulamalı Sanatlar Müzesi’nde (MAK) açıldı. Modadan mimariye Frankfurt’ta Bauhaus…

İkinci sergi ise 23 Martta DAM’da: Yeni İnsan-Yeni Konut-Yeni Frankfurt: 1920’li yılların modern metropolü Frankfurt’un imarında Bauhaus…

Üçüncü sergi Frankfurt Tarih Müzesi’nde, 16 Mayıs’ta açılacak: Bauhaus ve kentsel yaşam üzerine…

Bauhaus, şimdi yeniden sanat ve tasarım dünyasında tartışılan ana konulardan biri oldu: Kitapçılarda Bauhaus… Dergilerde, gazetelerde Bauhaus… Sinemalarda, televizyonda, müzelerde Bauhaus… Öyle görünüyor ki; 2019, Bauhaus’u araştırma, anlama, yeniden bulma yılı olacak.

Bauhaus Sanat ve Tasarım Okulu 1933’te kapatıldı. Bauhauscuların bir kısmı Nazi terörü yüzünden Almanya’yı terk etmek zorunda kaldı. Birçoğu da Naziler tarafından öldürüldü.

Yılın sorusu: Bauhaus hala yaşıyor mu?

Bir mimar, Almanya Mimarlar Odası’nın dergisinde yer alan yazısında bu soruya şöyle karşılık vermiş:

“21. Yüzyılda, Bauhaus bize, yaratıcı düşünmeyi, yeniyi aramayı, risk almayı, sınırsız denemeyi öğretebilir.

Mimar kolayca kendini toplumun akışına bırakmamalı. Yıldız mimar değil, toplumun ufkunu genişleten mimar olmalıyız.” (Mimar İnes Miersch-Süß, DAB, 2018/12)

Bauhaus, sanat dünyasında dipten gelen yeniye özlem dagasıydı bir özgürlük yeliydi ve o yel hala esiyor.

Şubat 2019, Frankfurt  

Görseller: www.museumangewandtekunst.de/de/presse/moderne-am-main

 

 

 

 

Yazar- Hasan Çakır 5 Mart 2019 Salı