Cumhuriyetimizin 101. Yılı Kutlu; Herkes Mutlu Olsun!…

Yazar- Metin Karadağ 21 Aralık 2023 Perşembe

Cumhuriyetin ilk yıllarından başlamak üzere, yaşanan zorlu savaşlar sonrasındaki o günlerin yoksunluk ve yoksulluk koşullarında olabildiğince her alanda özveri ile “Katma Değer” üretimi ve ülkenin imarı “Kamuyasal Bir Sorumlulukla” ele alınmış yoktan var edilen bir Cumhuriyet’in damarlarına böylelikle cansuyu gelmiştir…

Cumhuriyetin ilk yıllarında eski saltanat özlemini dile getiren ilkelerle kurulmuş olan “Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası”nın kapatılmasından yıllar sonra 1950’li yıllarda ülkeye sızarak başına bela olan “Amerikan Mandacılığı”nın ülkenin bağımsızlığına olan düşmanlığı; birbiri ardı sıra gelen demokrasi kesintilerinde kendisini göstermiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği “Çağdaş Uygarlık Hedefi”ne uygun biçimde “Tam Bağımsız Türkiye” şiarıyla yola çıkan gençliğe kan kusturulmuş ve “Kamuyasal Süreç” yerini hukuk dışı gayri meşru buyruklarla yönetilen bir sürece bırakmıştır.

Artık “Çağdaş Uygarlık Hedefi”nin tam tersine “Yağma Değer” tüketen bir Ortadoğulu durumuna düşürülen ülkenin toplumu; hiçbir “Katma Değer” üretmeyen ve doğal-kültürel çevre ve kaynakların sömürüsü üzerine kurulu bir imar zihniyetiyle kendi geleceğini deprem ve sel gibi doğal felaketlerin kucağına bırakmıştır.

Bütün bu imar faaliyetlerinde geçerli hale gelen “Mimarinin Soykırımı” anlamındaki zihniyetin sadece kentsel/fiziksel/niceliksel ortamla değil;

aynı zamanda ülkenin niteliksel düzeyini temsil eden üniversitelerimizin henüz 100. yılı dolarken düşürüldüğü düzey ile de sorunlar yaşadığı ortadadır.

Köken olarak 1000 yıllık geçmişe sahip üniversite kavramını Prof. Stuart Hall(Cambridge) “Üniversite, eleştirinin kurumsallaşmış halidir; eleştiri yoksa üniversite hiçbir şeydir.” diyerek özetlerken;

Theodor Wiesengrund Adorno da “Bilim, itaatsiz olana ihtiyaç duyar.” diyerek evrensel bilginin üretim odağı olan üniversitelerin gerçek ihtiyacını dile getirmektedir…

Üniversitelerin aynı zamanda “Evrensel Bilgi ve Değerlerin Eşitliği”(Kadın=Erkek)’nin üretim merkezi olduğu için “Cumhuriyet ve Demokrasi”nin “Kuvvetler Ayrılığı” ilkesine bağlı “Laikliğin de en önemli kaynaklarından biri olduğu” gözardı edilmemelidir.

Bu bağlamda “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı ve Mimarlık Eğitimi” temasıyla 10-11 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yapılacak olan 12. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’na giderken bir kez daha bütün üniversitelerin mimarlık bölümlerinin;

“birbirlerinden farklı eğitim programlarının ulusal ve uluslararası eşdeğerlikte asgari standartlarının (Özgünlük Hakkı / Patent Kazandırılmış) herkes için görünürlüğünü sağlamayı” amaçlayan “Mimarlık Eğitiminde Dersler ve Tarihçeleri” (Bu çalışmaya iletilmiş tek ders: KKTC’DEKİ ÜNİVERSİTELER: Doğu Akdeniz Üniversitesi / Prof.Dr. Şebnem Hoşkara / 2. Kategori / (http://mo.org.tr/mek/index.cfm?kurultay=IV&Sub=belge&RecID=32) çalışmasını ve “Eğitim Sürecinin Öznesi Öğrencilerin” yaşadıkları sorunların çözümünde (“Taşın altına hep birlikte el koyarak”) paydaş olmalarının önünü açan “Mimari Stajda Rotasyon Programını”(https://www.mimarist.org/msr.htm) yeniden ele almak ve “Cumhuriyetimizin 101. Yılı”nda bir başlangıç yapmak;

“Cumhuriyetimizin 2.Yüzyılı için iyi bir çıkış olabilir…”

Bu nedenlerle birlikte bir kez daha;

Cumhuriyetimizin 101. Yılı Kutlu;

Herkes Mutlu Olsun!…

Yazar- Metin Karadağ 21 Aralık 2023 Perşembe