2019 Yılı Ödentileri ve Belge Harçları Belirlendi

Yazar- MO İstanbul 12 Aralık 2018 Çarşamba

Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2018 tarihli ve 46/11 sayılı kararı ile

1 Ocak 2019–31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

İlk kayıt ödentisi, 60,- TL
Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL), 300,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi, 2.500,- TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi, 2.500,- TL
Büro Tescil Belgesi ücret, 600,- TL
SM / SMB mühürü ücreti, 100,- TL
Kimlik kartı yenileme ücreti, 30,- TL
Üye tanıtım belgesi ücreti, 30,- TL
Şantiye şefliği belgesi ücreti, 50,- TL
Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti, 50,- TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2019 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 12 Aralık 2018 Çarşamba