Yüksek Seçim Kurulu’nu hukukun ve demokrasinin gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.

Yazar- MO İstanbul 9 Nisan 2019 Salı

Halkın demokratik iradesini yok sayan, seçim kurullarını siyasal baskı altında tutan, hukuku işine geldiği gibi işleten anlayış ülkeyi kaosa sürüklemektedir.

Seçim hukukunun ülkenin doğusunda farklı batısında farklı, iktidarın kazandığı yerlerde farklı kaybettiği yerlerde farklı işletilmesine; iktidarın gücüyle halkın iradesinin gasp edilmek istenmesine izin verilmemelidir.

Yüksek Seçim Kurulu’nu hukukun ve demokrasinin gereklerini yerine getirmeye davet ediyoruz.

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Yazar- MO İstanbul 9 Nisan 2019 Salı