“Yeni Bir Başlangıç İçin” Mimarlar Odası Seçim Bildirgesi

Yazar- MO İstanbul 11 Mayıs 2023 Perşembe

Siyasi iktidarın görevde olduğu son yirmi yılda; bütün siyasi yetkilerin bir kişide toplandığı rejim ile birlikte uygarlığımızın ulaştığı düzey, hukuk ve demokrasi normları bakımından kabul edilemez koşullar yaratılmıştır.

Kuruluşunun 100.Yıldönümünü karşılamaya hazırlandığımız bu dönemde; Cumhuriyetin eğitim, bilim, kültür, sanat, kentleşme ve diğer pek çok alandaki birikim ve kazanımlarını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atılmakta, çağdaşlaşma ve uygarlaşma karşıtı uygulamalar artmaktadır.

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri “Otokratik Rejim”in değişmesi, laik demokratik parlamenter sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yeniden işler hale getirilmesi bakımından önem taşımaktadır. Bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü Cumhuriyet mücadelesinin yükseltilmesi tarihsel bir sorumluluktur.

Mimarlar Odası olarak; bilimin rehberliğinde, kamu yararı doğrultusunda; mimarlık, kent ve çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesi için toplum hizmetinde mimarlık anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızın ve mücadelemizin yaşam hakkından, demokrasiden, özgürlüklerden, insan haklarından ve barıştan bağımsız düşünülemeyeceği bilinci ve inancıyla seçimlere yönelik bu bildiri kamuoyu ile paylaşıyoruz.

“Yeni Bir Başlangıç İçin” Mimarlar Odası Seçim Bildirgesi: https://bit.ly/MO2023GENELSECIMLER

Yazar- MO İstanbul 11 Mayıs 2023 Perşembe