Yarıştay – Ulusal Mimarlık Yarışmaları Sempozyumu IV

Yazar- MO İstanbul 22 Ekim 2018 Pazartesi

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Alsancak/ İzmir, 10-11 Kasım 2018

TMMOB Mimarlar Odası, yarışmaların mimarlık mesleğinin ulusal ve uluslararası ortamda tüm uygulama alanlarında, her düzeyde yerel, ulusal ve kademeli olarak yaygınlaştırılması ve başlıca mimarlık hizmetleri elde etme süreçlerinden biri haline getirilmesi hedefiyle çalışmalarını yürütmektedir. Yarışmaları, mimari kaliteyi arttıran, meslektaşlarımız arasında rekabet ortamı yaratan; tartışma ve katılımcılıkla en akılcı, yaratıcı ve uygulanabilir çözümlerin elde edilmesinin aracı olan bir süreç olarak değerlendirirken bu sürecin ayrıca nitelikli fiziksel çevrelerin oluşmasına da katkı vereceğine inanmaktadır.

Bu hedef doğrultusunda Mimarlar Odası; 2007, 2009 ve 2011 yıllarında üç kez Yarışmalar Sempozyumu düzenlemiş, yarışma süreçlerinde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini mimarlık ortamında tartışılmasını sağlamış ve bu bağlamda çalışmalarını yürütmüştür.

Son olarak 2013 yılında yarışmalar ve süreçleri ile ilgili olarak devam eden sorunlar ve çözüm önerilerine dair Yarışmalar Çalıştayı düzenlenmiş; ulusal mimarlık yarışmalarında yaşanan sorunlar, yarışmaların sayısının artırılması ve yarışma süreçlerinde edinilen deneyimler ve süreçte karşılaşılan zorluklara dair değerlendirmeler yapılmıştır.

Mimarlar Odası 46.Dönem Çalışma Programı kapsamında; yarışmaların mimarlık gündemi ve öncelikleri arasında yer alması ve belirlenen başlıklarda mimarlık yarışmalar ortamında değerlendirmelerin yapılabilmesi için bir Yarışmalar Sempozyumu düzenlenmesini hedeflemiştir. Bu çerçevede sempozyum, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun amacı; yarışmalara dair deneyimlerin ve güncel sorunların ilgili tüm taraflarca – yarışmacılar, jüri üyeleri, düzenleyici İdareler ve Mimarlar Odası Birimleri – değerlendirilmesini ve tartışılmasını sağlayacak ortamın yaratılarak, yarışmaların daha nitelikli, adil ve verimli geçmesinin, yarışma yönteminin öncelikle kamu yatırımlarında ardından tüm alanlarda yaygınlaştırılmasıdır.

Mimarlar Odası olarak, ülkemizde nitelikli mimari proje elde etmenin ve toplumun bu hizmetlere erişiminin sağlanmasının en doğru yönteminin yarışmalar olduğu inancıyla, Sempozyumun yarışmalar ortamına değerli katkılar sunacağını düşünüyoruz.

Mimarlık hizmetlerinin temininde yarışmalar yöntemini tercih eden İdareler, bu yarışmalarda seçici kurulda görev almış olan jüriler, yarışmalar ortamına projeleriyle katkı koyan yarışmacılar ve yarışmalar ortamının adil, verimli, kaliteli geçmesini sağlamayı görev edinen Mimarlar Odası şubelerinin yarışma deneyimlerini aktaracakları  Yarışmalar Sempozyumu’na katılımınızı bekleriz.

Program için tıklayınız.

Sempozyum Sekreterliği

Adres: Mimarlar Odası Genel Merkezi

Konur Sokak No:4 Kat:2 Kızılay / ANKARA

Tel: 0 312 417 37 27 Faks: 0 312 418 03 61

Web: www.mo.org.tr/ E-Posta: info@mo.org.tr

Yazar- MO İstanbul 22 Ekim 2018 Pazartesi