XVII. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali

Yazar- MO İstanbul 30 Mayıs 2023 Salı

9 – 14 Ekim 2023

AMAÇ:
Mimarlar Odası, kurulduğu 1954 yılından bu yana mimarlık kültürünün geliştirilmesi, tarihi mirasın korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi konularında yoğun bir şekilde çalışmaktadır. 2007 yılından itibaren İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali’ni düzenlemektedir. Etkinliğin amacı, başta mimarlar olmak üzere bu alanla ilgilenen her sektörün etkin katılımını sağlamaktır.

“İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” kapsamında uluslararası ödüllü bir yarışma düzenleniyor.

Festival, üretilen filmleri desteklemek ve “mimarlık ve kent” alanına odaklanan yeni yapımları teşvik etmek ve bu alanda beğeni toplayan filmleri izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.

Festival, bu yıl internette, Mimarlar Odası’nın YouTube kanalından yayımlanacaktır, YouTube’da sadece 24 saat gösterimde kalacaktır. Üye ağımızın geniş olmasından dolayı, herhangi bir ülke, bölge ve üye şifrelemesi olmayacaktır. Yapımcı ve yönetmenler katılımları ile bu şartı kabul etmiş sayılır.  Festival filmleri, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin sinema salonunda, fiziksel ortamda da gösterilecektir.

KAPSAM:
Festivalde belgesel ve animasyon kategorileri yer alıyor. Ön elemeyi geçen yerli ve yabancı aday filmlerin tamamı veya bir kısmı gösterim programına alınacak ve bu filmler arasında bir yarışma düzenlenecektir.

Mimarlar Odası’na meslek yaşamı boyunca emek veren, Festivalimizin kökleşmesinde büyük çaba harcayan ve 2018 yılında yaşamını yitiren Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Eski Başkanı Mimar Sami Yılmaztürk’ün anısına, ulusal kategoriden olmak üzere bir filme “Sami Yılmaztürk Özel Ödülü” verilecektir.

2023 ULUSLARARASI YARIŞMA BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Yarışmaya belgesel ve animasyon türünde, mimarlık ve kent konularını işleyen, son 2 yıl içinde üretilmiş filmler başvurabilir. Mimarlık ve kent konusu ile ilgili olarak; yaşanılabilir çevre, konut sorunu, kentli hakları, kent ve sosyal adalet, kentsel dönüşüm gibi temalar da festivalin odak noktasını oluşturmaktadır.

Filmlerin daha önce bu festivale katılmamış olmaları gerekir.

 1. Yarışmaya katılan filmler 60 dakika ile sınırlıdır.
 1. a) Yurt dışından katılacak dili İngilizce olmayan filmler, İngilizce altyazılı olacaktır. Ön elemeyi geçen (dili İngilizce olan ve/veya olmayan) tüm filmlerin diyalog listeleri zaman kodları (time-code) ve SRT dosyaları ile birlikte festival komitesine teslim edilmelidir. SRT dosyası teslim edilmeyen filmler yarışmaya katılamazlar.
 2. b) Yurt içinden katılacak dili Türkçe olmayan filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı olmalıdır.
 3. c) Yurt içinden katılacak dili Türkçe olan filmler İngilizce altyazılı olmalıdır.
 1. Orijinal formatı ne olursa olsun, tertip komitesine, filmin MP4 uzantılı H.264 formatında kopyası internet aracılığıyla, veri transfer programları (Vimeo, Wetransfer vs…) ve “Filmfreeway (https://filmfreeway.com/Archfilmfest)” web sitesi üzerinden gönderilebilir.

Başvuru formu www.archfilmfest.org adresinden temin edilmeli ve diğer dokümanlar ile birlikte archfilmfest@archfilmfest.org adresine gönderilmelidir. Filmin ön izlenmesi sırasında teknik sorunlar olursa, yönetmenine veya dağıtım firmasına haber verilir. Yönetmen veya dağıtımcı en geç 48 saat içinde yeni bir kopya göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde film değerlendirme dışı bırakılır.

 1. Yarışmacı, Düzenleme Kurulu’na filmin indirilebilir bir kopyası ile birlikte;
  a) Yarışma başvuru formu (Filmfreeway üzerinden katılanlar bu formu vermek zorunda değildir.)
  b) Filmden 2 adet fotoğraf
  c) 1 adet yönetmen fotoğrafı
  d) Türkiye’den katılan yönetmenlerin Türkçe ve İngilizce, yurt dışından katılan yönetmenlerin İngilizce biyografisi (en fazla 50 kelime)

  e) Filmin öyküsü (en fazla 50 kelime) bulunan verileri göndermekle yükümlüdür. Ayrıca, ön elemeyi geçen filmden en fazla 5 dakikalık bir tanıtım kopyası eklenmelidir.
 2. f) Seçici kurul başvuru koşullarında eksiği bulunan filmleri yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.
 1. Katılımcılar birden çok filmle yarışmaya katılabilirler.
 1. Yarışmada elemeyi geçen filmler, festival arşivine alınır, yönetmeni bilgilendirilerek ticari olmayan gösterimlerde yer alabilir. Festival gösterim programına alınan filmlerin eğitim amaçlı ve ticari amaç gütmeden toplu olarak Mimarlar Odası şubelerinde gösterimi yapılabilir. Ayrıca gösterime alınan filmlerin üniversitelerde, mimarlık ve şehir planlama konularında eğitim gören öğrencilere ücretsiz ve eğitim amaçlı gösterimi yapılabilir. Film yönetmenleri ve yapımcıları bu kuralı baştan kabul etmiş sayılırlar.
 1. Festival Düzenleme Kurulu, yarışmaya katılan filmlerden ön elemeyi geçenlerin tümünü veya bir kısmını festival programına alabilir. Bu filmler jüri tarafından değerlendirilir ve dereceye girenler ödüllendirilir.
 2. Yarışma İlânı: 1 Haziran 2023
 3. Son başvuru tarihi: 1 Ağustos 2023
 4. Sonuçların ilânı: Gösterime girecek filmler 15 Ağustos 2023’de, dereceye giren filmler 14 Ekim 2023’de ödül töreninde ilân edilir.
 5. Filmlerin gösterimi sırasında üçüncü şahıslardan doğabilecek telif hakları eser sahibinin sorumluluğundadır.
 6. Koşullar gerektirdiği takdirde Düzenleme Kurulu, Seçici Kurul isimlerinde değişiklik yapabilir, ön jüri oluşturabilir.
 7.  Ödüller:

Sami Yılmaztürk Özel Ödülü (Sadece Ulusal Kategoride): 10.000.- TL

Belgesel dalı:

Birincilik Ödülü: 10.000.- TL

İkincilik Ödülü: 8.000.-TL

Üçüncülük Ödülü: 7.000.- TL

Animasyon dalı:

Birincilik Ödülü: 10.000.- TL

İkincilik Ödülü: 8.000.-TL

Üçüncülük Ödülü: 7.000.- TL

Ödül alan yönetmenlerin ödül bedelleri,  kendilerinin gösterecekleri banka hesaplarına havale edilir. Festival Türkiye’deki banka masraflarını öder, aracı banka komisyonlarından festival sorumlu değildir.

 1. Yarışmaya TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları, seçici kurul üyeleri, seçici kurul üyelerinin danışmanlık yaptığı ve/veya iş/proje vs. ortakları, 1. derece akrabaları katılamazlar.
 1. Seçici kurulun yargısı kesindir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

YARIŞMA SEÇİCİ KURULU (Alfabetik sıralamaya göre):

Ayşe Derin Öncel (Mimar, Prof. Dr. Öğretim Üyesi)

Doğuş Demir (İletişimci)

Elif Ergezen (Belgesel Film Yönetmeni)

Emrah Erkanı (Akademisyen, yönetmen)

Gül Büyükbeşe (Belgesel Film Yönetmeni)

Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni)

Kemal Cengizkan (Fotoğraf Sanatçısı) 

DÜZENLEME KURULU:

Esin Köymen (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı)

İsmail Doğanyılmaz (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi)

Hilmi Etikan (Belgesel Film Yönetmeni)

Prof. Dr. Ayşe Derin Öncel (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Emine Coşkun (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Gülşen Kılıçreis Özaydın (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi)

Selma Erdem (Festival Sekreteri)

BAŞVURU ADRESİ:

Selma Erdem

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad. No. 31

Beyoğlu 34425 İstanbul

Tel:    (212) 251 49 00 – 205
Faks: (212) 251 94 14

E-Posta: archfilmfest@archfilmfest.orgarsiv@mimarist.org

Web:  www.archfilmfest.org

Yazar- MO İstanbul 30 Mayıs 2023 Salı