XVI. Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi 2018’e İlişkin Duyuru

Yazar- MO İstanbul 1 Mart 2018 Perşembe

Değerli Meslektaşımız,

XVI. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı kapsamında yapılacak başvurularda son katılım tarihi 9 Mart 2018’e ertelenmiştir. Bu tarihe kadar mesleki  denetim işlemlerinin tamamlanması, ‘Çevrimiçi katılım formu’nun eksiksiz olarak doldurulması, ilgili ödemelerin tamamlanarak dekontların yüklenmesi ve projelere ait panoların yüklenmesi gerekmektedir. Daha sonra, katılım formunun üretmiş olduğu belgenin çıktısı alınarak ıslak imza atılmalı ve belge tarafımıza ulaştırılmalıdır.

Mesleki denetim işlemlerine ve mesleki denetim gerektiren projelere ilişkin Ulusal Mimarlık Ödülleri Yönetmeliği’nin ilgili kısmı aşağıda bulunmaktadır.

6.8. Ülkemizde ruhsat ve mesleki denetim uygulaması başladıktan sonra üretilen; ruhsatsız, Mimarlar Odası’nın mesleki denetim işleminden geçirilmeyen ve hakkında ÇED çekince raporu düzenlenen eserler, sergiye katılamazlar. Yapıya dönüşmemiş ve inşaat ruhsatı alınmamış eserler, müelliflik ve telif hakkı tescil işlemi yaptırılmış olması şartıyla Proje Dalı’nda katılabilirler.

TMMOB MİMARLAR ODASI

XVI. Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi hakkında detaylı bilgi için tıklayın…

 

Yazar- MO İstanbul 1 Mart 2018 Perşembe