Üniversitelerin Demokratik Yapıları Eğitim ve Araştırma Kaliteleri İçin Vazgeçilmezdir

Yazar- MO İstanbul 7 Ocak 2021 Perşembe

Üniversiteler, tarihsel süreçte her türlü insan hakları, özgürlük, eşitlik, hak, adalet gibi demokrasinin olmazsa olmazları için güvence olmuşlardır. Günümüzde üniversitelerden beklenen, öğrenen, araştıran, bilimsel gerçekleri toplumla paylaşan ve çağdaş gelişmeleri yönlendiren kurumlar olmalarıdır. Bilimsel düşüncenin yaygınlaşabilmesi için, üniversiteler öncelikle bilimsel özgürlüğe ve özerkliğe sahip olmalıdırlar. Düşüncenin özgür olmadığı ortamlarda bilimsellikten ve gelişmeden söz etmek mümkün değildir. Ancak özerk üniversiteler bilimsel düşünceyi egemen kılabilir, araştırarak ve gerçekleri, doğruları söyleyerek topluma önderlik edebilir.

Üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olması özerklik açısından önem taşır. Üniversitelerin, bağımsız anayasal kurumlar olarak, akademik programlarını, eğitim politikalarını öğretim elemanlarınca ve/veya üniversite kurullarınca tartışarak belirlemeleri, bilimsel özgürlüğün ve yaratıcılığın önemli bir unsurudur ve içinden geçtiğimiz dönemde giderek önem kazanmaktadır. Üniversite yönetimlerinin herhangi bir kişi ya da kuruluşun etki veya baskısına maruz kalmaması ve siyaset aracı olarak kullanılmaması, bilimsel ve toplumsal gelişim açısından vazgeçilmezdir.

Bu anlayışla Mimarlar Odası olarak toplumların sağlıklı, barışçıl gelecekleri için demokratik, özerk üniversite anlayışının, çağdaş eğitimin olmazsa olmaz koşulu olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 7 Ocak 2021 Perşembe