Uluslararası Mimarlar Birliğinden Gezi İçin Dayanışma ve Çağrı

Yazar- MO İstanbul 31 Mayıs 2022 Salı

Ülkemizde yaşanabilir çevre hakkını engelleyen, tarihi ve doğal dokuyu tahrip eden ve kültürel değerleri yozlaştıran merkezi-yerel yönetim politikalarına karşı en özgün kentsel muhalefet hareketi 2013 yılında yaşanmıştır.

Topçu Kışlası’nın yeniden inşasını da içeren Taksim Meydanı ve Gezi Parkı Projesi ile imar planlarına ve yargı kararlarına aykırı olarak başlatılan inşaat çalışmalarına karşı Taksim Meydanının değerlerinin korunması için görevlendirilen meslek odalarının temsilcileri; hukuksuz ve dayanaktan yoksun bir şekilde açılan davalarla suçlanmıştır. 2015 ve 2020 yıllarında iki kez beraat etmelerine karşın, 2021 yılında, verilen beraat kararları evrensel hukuk normlarına ve yerleşik yargı usullerine aykırı biçimde bozulmuştur.

Anayasal haklarını kullanarak iktidarı yargı kararlarına, anayasaya ve yasalara uygun davranmaya davet ettikleri için TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi önceki başkanı Tayfun Kahraman, Gezi Direnişinin 9.yılında 18’er yıl hapis cezası verilerek tutuklanmıştır.

Kurucu üyesi olduğumuz Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA), Mimarlar Odası’nın bu süreçte yürüttüğü çalışmalara ve hukuka aykırı biçimde tutuklanan meslektaşlarımıza dayanışma ve destek mesajı paylaşmış; UIA Başkanı Jose Luois Cortes Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a yazı göndermiştir.

UIA Başkanı Jose Luois Cortes mesajında; Mayıs ayında gerçekleştirilen Birlik Genel Kurulu’nda üye ülkelerce Mimarlar Odası ve tutuklu meslektaşlarımızla dayanışma kararı alındığını iletmiştir.

Birlik, Gezi Davasında verilen hapis cezaları ile ilgili kaygılarını ifade ederken; meslektaşlarımızın Taksim Gezi Parkı’nda inşaat ve yapılaşmaya karşı çıkarken mesleki sorumluluklarını yerine getirdiklerine vurgu yapmıştır.

Mesleki açıdan; kentlerdeki yeşil alanların korunmasının ve kamu yararının gözetilmesinin uluslararası bir meslek kuruluşu olan UIA için öncelikli ve önemli olduğu, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için nitelikli mimarlığın temel mesleki ilkeler arasında yer aldığı belirtilmiştir.

UIA Başkanı Jose Luis Cortes mektubunu, tutuklu meslektaşlarımızın durumlarına ilişkin olumlu çözüm üretilmesine yönelik çağrı ile sonlandırmıştır.

Uluslararası Mimarlar Birliği’ne üye 115’ten fazla ülkenin temsil edildiği UIA Genel Kurulu’nun ortak kararı ile iletilen; meslek kuruluşlarının toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerinin kamu yararının, nitelikli mesleki hizmetlerin ve yaşanabilir bir geleceğin güvencesi olduğunu vurgulayan çağrı dikkate alınmalıdır.

Mimarlar Odası olarak; doğal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmakta kararlı olduğumuzu; sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması için mücadeleye devam edeceğimizi;  Gezi’nin bütün değerleri ve arkadaşlarımız için adalet, eşitlik ve özgürlük taleplerimizin takipçisi olacağımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Değerli kamuoyuna saygı ile sunulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI

UAMBJOSELUISCORTES.pdf

Yazar- MO İstanbul 31 Mayıs 2022 Salı