Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XV

Yazar- MO İstanbul 30 Ocak 2023 Pazartesi

Son katılım tarihi: 31 Mart 2023

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XV

“CUMHURİYETİN 100. YILINDA ÇOCUK DOSTU ŞEHİRLER İSTİYORUZ”

TEMA HAKKINDA:

Günümüz şehirlerinde çocukların trafik ve güvenlik sorunlarından dolayı sokağa çıkamadığı bir gerçek. Ayrıca denetlenemeyen ve tek yol olarak sunulan teknolojik bağımlılıklar, çocukları ev içinde bile bir odaya hatta bir ekrana hapsetmiş durumdadır. “İndoor Generation” “Ev içi Kuşağı” gibi tanımlamalarla yaşanan bu durum, olağanlaştırılmaya çalışılmaktadır. Oysa çocukların kamusal alanları-binaları kullanamamalarının oluşturduğu fiziksel ve psikolojik tahribat yadsınamaz. Çocuk Sevmez hale gelen şehirlerin Çocuk Dostu Şehirlere dönüştürülebilmesi günümüzün en büyük sorunlarından biridir. Sokaklarında, meydanlarında çocukların özgürce ve güvenli dolaşabildiği, oyun oynayabildiği, binalarının ve ulaşım araçlarının çocuklar gözetilerek tasarlandığı Çocuk Dostu Şehirler istiyoruz.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

YARIŞMA KOŞULLARI:

A-Katılım:

-Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri (1- 8 sınıf öğrencileri) katılabilir.

-Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle katılabilir.

-Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

-Resim çalışmasının tamamı yarışmacının kendisi tarafından yapılmalıdır.

-Konu dışı yapılmış olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

B- Boyut ve Teknik:

Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu, kısa kenarı 35 cm uzun kenarı 50 cm şeklinde olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim/Ödül:

Her sınıftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 eşdeğer resim seçilecek, bu eser sahiplerine resim araç gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Eşdeğer ödüller diğer bir ifade ile birincilik ödülüne denk gelmektedir. Katılımcılar arasında rekabet ortamının olumsuz etki edeceği kabul edilerek ödüller eşdeğer olarak ifade edilmektedir.

80 eşdeğer resim dışında, sergilemeye değer görülen ve sayısı seçici kurulca belirlenen sayıda resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere “Şener Özler Çocuk ve Resim Yarışması” özel anı belgesi, okullarına ise kültürel katkı belgesi verilecektir. Seçici kurul, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

TESLİM:

Resimlerin son teslim tarihi 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kemankeş Caddesi No: 31 Karaköy Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0(212) 251 4900 (dahili 203) numaralı telefona, ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.

Resimlerin arkasına katılan öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı, telefon numarası ile resmin adı ve tekniği mutlaka yazılacaktır.

DEĞERLENDİRME-SERGİLEME-TELİF:

Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından açıklanır. 25 Nisan 2023 Salı günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılacak ödül töreni ile birlikte seçilen resimler sergilenecektir. Sergi 25 Nisan-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Telif: Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan tüm resimler bütün haklarıyla Mimarlar Odası’na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

Seçici kurul üyeleri asıl üyelerdir. Ayrıca yedek seçici kurul üyesi belirlenmemiştir. Asıl seçici kurul üyesi en az beş kişi ile toplanır. Seçici kurulun beş üyenin altına düşmesi durumunda ya da seçici kurul üyelerinin talep etmesi durumunda TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu kararıyla eksilen asıl seçici kurul üyeleri yerine yeni üye davet edilerek kurul tamamlanır.

ASIL SEÇİCİ KURUL:

Ayşe Derin Öncel/ Mimar

Derya Gençer Erdoğan/ Sınıf-Resim Öğretmeni

Evrim Akcan Torbaoğlu/ Mimar

Hülya Pekşen Yavuz/ Mimar

Simla Sunay/ Mimar

Zafer Atmanoğlu/ Resim Öğretmeni

Zeynep Köroğlu/ Sınıf-Resim Öğretmeni

GERİ ALMA:

Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 12 Mayıs 2023 tarihinden 12 Haziran 2023 tarihine kadar teslim edildikleri adresten; ödül alan ve sergilemeye değer görülen resimler ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi web sayfasında yayımlandıktan sonra teslim alınabilir. Resimler, kargo ile iade isteyen veli ya da kurumların belirttikleri adrese, alıcı ödemeli kargo yöntemiyle gönderilecektir. Bu sürede alınmayan resimlerden Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcılara başarılar dileriz.

BAŞVURU:

Mert ÇOBAN / Yarışma Raportörü

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy, Kemankeş Cad. No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,

Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204) Faks: (212) 251 94 14

cocukvemimarlik@mimarist.orgwww.mimarist.org

Yazar- MO İstanbul 30 Ocak 2023 Pazartesi