Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XIV: “EVİMİZ DÜNYA”

Yazar- MO İstanbul 14 Şubat 2020 Cuma

10 Şubat 2020

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması-XIV

“EVİMİZ DÜNYA”

TEMA HAKKINDA:

“Ev” kelimesi duvarlardan, çatılardan, kapılardan, pencerelerden oluşan fiziksel bir mekanı ifade etmez sadece. “Ev” aynı zamanda ait olmak, paylaşmak, üretmek gibi anlamları da barındırır. Evlerimizin bize sunduğu bu anlamları ise aslında içinde yaşadığımız dünyaya borçluyuz. Peki ya biz, dünyamıza evimiz kadar iyi bakabiliyor muyuz? Ya da asıl evimizin dünya olduğunu hatırlıyor muyuz?

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması’nın on dördüncüsünde, “Evimiz Dünya” teması ile “iklim krizi” gündemine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu yıl tüm çocukları, evimiz kadar iyi baktığımız bir dünyayı çizmeye ve evimizin dünya olduğunu hatırlatmaya davet ediyoruz!

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ:

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

YARIŞMA KOŞULLARI:

A-Katılım:

-Yarışmaya öğrenim görmekte olan tüm ilkokul ve ortaokul öğrencileri (1- 8 sınıf öğrencileri) katılabilir.

-Öğrenciler yarışmamıza, en çok iki adet resimle katılabilir.

-Katılan ürünler, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

-Resim çalışmasının tamamı yarışmacının kendisi tarafından yapılmalıdır.

-Konu dışı yapılmış olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

B- Boyut ve Teknik:

Resimlerin tekniği serbesttir. Kullanılacak resim kâğıdının boyutu, kısa kenarı 35 cm uzun kenarı 50 cm şeklinde olmalıdır. Resimler, kenarlarında 5 cm çerçeve kalacak şekilde kartonlara (paspartu) yapıştırılmalıdır.

C- Seçim/Ödül:

Her sınıftan 10’ar adet olmak üzere toplam 80 eşdeğer resim seçilecek, bu eser sahiplerine resim araç gereçleri ve çeşitli kitaplar armağan edilecektir. Eşdeğer ödüller diğer bir ifade ile birincilik ödülüne denk gelmektedir. Katılımcılar arasında rekabet ortamının olumsuz etki edeceği kabul edilerek ödüller eşdeğer olarak ifade edilmektedir.

80 eşdeğer resim dışında, sergilemeye değer görülen ve sayısı seçici kurulca belirlenen sayıda resimler de seçilebilir. Yarışma katılımcısı tüm öğrencilere “Şener Özler Çocuk ve Resim Yarışması” özel anı belgesi, okullarına ise kültürel katkı belgesi verilecektir. Seçici kurul, Oda’nın da onayını alarak ödül ve sergilemeye değer resim sayısını yeniden değerlendirebilir.

TESLİM:

Resimlerin son teslim tarihi 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 17.00’dir. Teslimler TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Kemankeş Caddesi No: 31 Karaköy Beyoğlu 34425 İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta ya da kargo ile de yapılabilir. Okullar adına toplu olarak teslim yapılabilecektir. Posta ya da kargo gönderimlerinde gecikme ihtimaline karşı 0(212) 251 4900 (dahili 204) numaralı telefona, 0(212) 251 9414 numaralı faksa ya da cocukvemimarlik@mimarist.org adresine e-posta ile önceden bilgi verilebilir.

Resimlerin arkasına katılan öğrencinin adı, soyadı, okulu, sınıfı, telefon numarası ile resmin adı ve tekniği mutlaka yazılacaktır.

DEĞERLENDİRME-SERGİLEME-TELİF:

Sonuçlar, seçici kurulun değerlendirme toplantısının ardından açıklanır. 25 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 14.00’te, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılacak ödül töreni ile birlikte seçilen resimler sergilenecektir. Sergi 25 Nisan-3 Mayıs 2020 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Telif: Ödül alan 80 resim ile sergilenmek üzere seçilmiş bulunan tüm resimler bütün haklarıyla Mimarlar Odası’na verilmiş sayılırlar. Mimarlar Odası bu resimleri ve/veya kopyalarını yayınlarında ve açacağı sergilerde kullanma hakkına sahiptir.

Seçici kurul üyeleri asıl üyelerdir. Ayrıca yedek seçici kurul üyesi belirlenmemiştir. Asıl seçici kurul üyesi en az beş kişi ile toplanır. Seçici kurulun beş üyenin altına düşmesi durumunda ya da seçici kurul üyelerinin talep etmesi durumunda TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu kararıyla eksilen asıl seçici kurul üyeleri yerine yeni üye davet edilerek kurul tamamlanır.

ASIL SEÇİCİ KURUL:

Derya Gençer Erdoğan/ Sınıf-Resim Öğretmeni

Evrim Akcan Torbaoğlu/ Mimar

Hülya Pekşen Yavuz/ Mimar

Nur Balkır/ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi

Simla Sunay/ Mimar

Zafer Atmanoğlu/ Resim Öğretmeni

Zeynep Köroğlu/ Sınıf-Resim Öğretmeni

GERİ ALMA:

Ödül alan 80 resim ile sergilemeye değer görülenlerin dışında kalan resimler, 11 Mayıs 2020 tarihinden 12 Haziran 2020 tarihine kadar teslim edildikleri adresten; ödül alan ve sergilemeye değer görülen resimler ise Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi web sayfasında yayımlandıktan sonra teslim alınabilir. Resimler, kargo ile iade isteyen veli ya da kurumların belirttikleri adrese, alıcı ödemeli kargo yöntemiyle gönderilecektir. Bu sürede alınmayan resimlerden Odamız sorumlu olmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler ve velileri bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcılara başarılar dileriz.

BAŞVURU:

Hilal DURU NEBİOĞLU / Yarışma Raportörü

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Karaköy, Kemankeş Cad. No: 31, Beyoğlu 34425 İstanbul,

Tel: (212) 251 49 00 (Dahili: 204) Faks: (212) 251 94 14

cocukvemimarlik@mimarist.orgwww.mimarist.org

Yazar- MO İstanbul 14 Şubat 2020 Cuma