Savunma Hakkı Engellenemez

Yazar- MO İstanbul 24 Haziran 2020 Çarşamba

 

Covid-19 pandemi sürecinin ülkemizi ve dünyamızı bir bilinmezliğe sürüklediği bugünlerde; iktidarın yargının temel ayaklarından olan savunmaya yönelik sistematik baskısı sürüyor. Kentlerin rant uğruna yağmalandığı maskeli ihaleler, çalışanların güvencesi kıdem tazminatının bir kandırmacayla yok edilmesi girişimi, ülkemiz ve kentimiz için büyük risk taşıyan deprem gerçeği gibi can yakıcı hayati meseleler çözüm beklerken, iktidarın savunmayı ve dolayısıyla tüm meslek kuruluşlarını etkisizleştirme niyeti ancak bir akıl tutulmasıyla açıklanabilir. Emek ve meslek örgütlerinin iç işleyişlerine müdahale ederek sürece katkı koymasını engellemek, yasama, yürütme, yargı ayrılığı ve bağımsızlığının büyük oranda ortadan kaldırıldığı ülkemizde gelinen son aşamadır.

Eğer bir ülke hukukunu, demokratik, laik, bağımsız kurumlarını kaybediyorsa bir de buna müdafaası ekleniyorsa herkesin bu süreci yeniden düşünmesi gerekliliği kaçınılmazdır.

Bu süreçte 50’yi aşkın baronun başlattığı ‘savunma yürüyüşünün’, ülkedeki hak, hukuk, adalet isteğinin yerine getirilmesinde kilometre taşı olarak değerlendirilmesi gerektiğini, meslek onuru açısından yapılan mücadelenin saygıyı hak ettiğini ve bu mücadelenin tarafımızdan desteklendiğini ve baroların yalnız olmadığını belirtmek isteriz.

Barolar Birliği’nin hedefe konularak susturulmaya çalışılmasını kınıyor, her türlü şiddeti pervasızca kendinde hak görerek bu manzarayı yaşatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.

Tüm meslek kuruluşlarına müdahale etme amacı taşıyan bu düzenlemelerin geri çekildiği bir an önce açıklanmalıdır.

Avukatların, meslek onurunu ve demokrasiyi savunma mücadelesini selamlıyor, dayanışma duygularımızı iletiyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 24 Haziran 2020 Çarşamba