Orman Katliamlarına Son Verilsin!

Yazar- MO İstanbul 27 Temmuz 2023 Perşembe
Ülkemizde doğa ve kültür değerlerini sermaye birikim aracı olarak gören ve ranta dönüştürmeyi hedefleyen ekonomi politikaları acımasız ve kuralsız bir şekilde yürütülmekte; yaşam alanları yok edilmektedir.
Kaz Dağları ve Cerattepe’de maden işletmelerinin sebep olduğu çevre katliamından, hidroelektrik santral (HES) projeleriyle kurutulan akarsulara; yapılaşmaya açılarak betonlaştırılan yaylalardan, orman alanlarında ağaç kesimlerine pek çok çevre karşıtı yatırım gündemdedir.
Orman alanları yangınlar nedeniyle yok olurken rant amaçlı katliamlar da devam etmektedir. Muğla’nın Milas İlçesine bağlı İkizköy’de Akbelen ormanlarının maden sahası ilan edilerek; doğanın, ormanlık alanların ve yaban hayatının katledilmesi çevre ve insanlık suçudur.
İkizköy-Akbelen’de planlanan maden işletmesi ve faaliyetleri sonucunda coğrafya değişecek, biyolojik çeşitlilik ve ormanlık alanlar yok edilecek, su kaynakları tükenecek ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır.
Bölgede yatırımcılar ve iktidar tarafından ortaklaşa yürütülen madencilik faaliyetlerinin yarattığı korkunç çevre ve orman tahribatına karşı yıllardır sürdürülen mücadele; 24 Temmuz 2023 tarihinde yapılan müdahale ve ağaç kesimleri ile yeniden kamuoyunda tartışılmaya başlanmıştır.
2019 yılında, Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki Yeniköy Kemerköy Termik Santrali’ne yakıt kaynağı sağlanabilmesi için Akbelen Ormanında linyit madeni işletme faaliyetlerine Tarım ve Orman Bakanlığınca izin verilmiş, işletmeye karşı açılan davalar sürerken 2021 yılında ağaç kesimleri gerçekleşmiştir.
Yaşanabilir çevre hakkını engelleyen, doğal dokuyu tahrip eden projeye karşı direniş sonucu durdurulan ağaç kesimlerinin ardından alanda nöbet tutulmaya başlanmıştır. 24 Temmuz 2023 Pazartesi günü ise bölge halkının gösterdiği direnişe güvenlik güçleri müdahale etmiş; maden sahasının genişletilmesi için yeniden ağaç kesimine başlanmıştır.
Akbelen Ormanlarına ve çevre değerlerine sahip çıkan bölge halkına ve duyarlı kesimlere uygulanan şiddet ve hukuksuz müdahaleler kabul edilemez.
Yaşanan tahribatın bir an önce durdurulması gereklidir.
Ormanlık alanların taşıdığı bütün değerlerle birlikte korunması için; ilgili uzmanlar, bilim insanları ve meslek örgütlerinin hazırladığı rapor, görüş ve öneriler dikkate alınmalı; maden işletmeleri için verilen izinler iptal edilerek çevre karşıtı yatırım, proje ve uygulamalar derhal durdurulmalıdır.
Devletin öncelikli görevi; Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler gereği “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını korumak, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek”tir.
Mimarlar Odası olarak; doğal çevrenin sistemli bir şekilde rant alanı haline getirilerek yok edilmesine karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi vurguluyor, doğal çevrenin korunması için tüm kesimleri ve sorumluları harekete geçmeye çağırıyoruz.
TMMOB MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU
Yazar- MO İstanbul 27 Temmuz 2023 Perşembe