Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

Yazar- MO İstanbul 27 Haziran 2022 Pazartesi

2 Haziran 2022 tarih ve 31854 sayılı Resmi Gazete’de “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nde değişiklik yapılarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görevlerine, bayındırlık ve iskan işleri ile ilgili birim fiyatları “güncellemek” ibaresi eklenmiştir. Bu çerçevede, yapı yaklaşık birim maliyetleri Bakanlık tarafından 2022 yılı içerisinde ikinci kez güncellenerek, 21 Haziran 2022 tarih ve 31873 sayılı Resmi Gazete’de “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/2 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” ile ilan edilmiştir.

2022-2 Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Yazar- MO İstanbul 27 Haziran 2022 Pazartesi