“MİMARLIK MÜZESİ’NE DOĞRU”, Mimarlar Odası Genel Merkezi Sergi ve Konferans Salonları / Ankara 5 Ekim – 2 Kasım 2018

Yazar- MO İstanbul 1 Ekim 2018 Pazartesi

5 Ekim -2 Kasım 2018

Mimarlar Odası kurulduğu tarihten bugüne, altmış yılı aşan deneyim ve birikimiyle; mesleğin, meslek mensuplarının ve meslek kuruluşunun gündeminde yer alan konuları ele aldığı yayın çalışmalarının yanı sıra belgeleme ve arşiv çalışmalarını sürdürmektedir.

Mimarlık mesleğinin ve mimarlık ortamının değişimi ve gelişimi; meslek mensuplarının kişisel arşivlerinde bulunan ve bağışlanan araç-gereçler, fotoğraflar, çizimler, maketler ve benzeri ürünlerle belgelenmesi ve kamuoyu ile paylaşılmasına yönelik çalışmalar 1990’lı yıllarda başlatılmıştır.

Odamıza farklı dönemlerde bağışlanan yayınlar, eskizler, projeler, fotoğraflar ve belgelerle oluşturulan birikimin geleceğe aktarılması; kurumsal ve mesleki hafızanın kalıcılaştırılarak kamuoyu ile paylaşılabilmesi için Mimarlık Müzesi çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması; Odanın öncelikli hedefleri arasındadır.

Toplumsal kültür öğesi olan mimarlığın toplumun tüm kesimlerine erişimini sağlamak üzere açılması hedeflenen müzenin bugüne kadar farklı katkılarla zenginleşen arşivi; 9-28 Şubat 2018 tarihlerinde ilk kez  “Mimarlık Müzesi’ne Doğru” Sergisi ile İstanbul’da meslektaşlarımız, mimarlık ortamı ve kamuoyu ile paylaşılmasının ardından bu kez Ankara’da sergileniyor.

Meslektaşlarımız tarafından bağışlanan yayınlar, mimarlık eskizleri, projeler, fotoğraflar, belgeler ve araç-gereçlerin Dünya Mimarlık Günü ile başlayacak olan Ekim ayı süresince ilgilileriyle buluşacağı serginin açılışı 5 Ekim 2018 Cuma günü Mimarlar Odası Genel Merkezi-Ankara’da yapılacak. Açılış etkinliği olarak gerçekleştirilecek panelde Doğan Hasol, Prof. Dr. Ayşen Savaş ve Prof. Dr. Fethiye Erbay konuk olacak.

Ay boyunca; mimarlık meslek ortamına ve tüm ilgilenenlerin katılımına açık olan sergi, 5 Ekim 2018 – 2 Kasım 2018 tarihleri arasında, Mimarlar Odası Genel Merkezi Sergi Salonunda izlenebilecek.

 

TMMOB MİMARLAR ODASI

“MİMARLIK MÜZESİ”NE DOĞRU

5 EKİM 2018 / CUMA / ANKARA

MİMARLAR ODASI GENEL MERKEZİ KONFERANS SALONU

5 Ekim 2018 / Cuma   
17.00 – 17.30 Açılış Konuşmaları  
  Tezcan Karakuş CANDAN Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı
  Eyüp MUHCU Mimarlar Odası Genel Başkanı
17.30 – 19.00  
  Eyüp MUHCU Oturum Yöneticisi  
  Doğan HASOL   Mimar / Yazar
  Ayşen SAVAŞ   Prof. Dr. / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
  Fethiye ERBAY   Prof. Dr. / İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
19.00 – … Sergi Açılışı Mimarlar Odası Genel Merkezi Sergi Salonu
Yazar- MO İstanbul 1 Ekim 2018 Pazartesi