“Mimarlığın E-Hali” Çevrimiçi Yuvarlak Masa Toplantıları

Yazar- MO İstanbul 4 Mayıs 2021 Salı

2020 yılı Mart ayından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan COVİD-19 salgını, yaşamlarımızda önemli değişikliklere yol açmaktadır. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde yaşamını sürdüren kuşakların ilk kez tanıştığı ‘pandemi’ kavramı, mevcut etkileri ve çözüm yolları itibariyle halen tartışma konusudur. Günümüze yansımasının ötesinde pandeminin orta-uzun vadeli sonuçları sağlık, ekonomi ve tüm meslek alanları açısından önemli bir başlık açmaktadır. Tarihte yaşanan diğer salgınlardan farklı olarak “kontrolsüz ve hızlı” bir şekilde yayılan COVİD-19; her ülke özelinde farklı boyutlarda yaşanmakta, meslek alanlarını küresel ölçekte etkilemektedir. 

Bu gerçeklik içinde kurgulanan “Mimarlığın E-Hali” programının amacı; pandemi döneminin mimarlık pratiğine ve mesleğin farklı alanlarına etkilerini ortaya koymak, bu etkileri mesleğin farklı aktörleri ile tartışmak, pandemi sonrasında bizleri nasıl bir geleceğin beklediği üzerine birlikte düşünmektir. 

Üniversite, proje tasarım ve uygulama alanları, kamu-denetim ve diğer meslek alanlarını içeren yuvarlak masa toplantıları ile bu toplantıları takip eden bir forumla sonlandırılacak olan Mimarlığın EHali programını; pandemi özelinde geçmiş, bugün ve gelecek ekseninde gerçekleştirmeyi diliyoruz. 

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yuvarlak masa toplantılarına katılım için zoom linkleri, toplantı başlıklarının altında yer almaktadır. Zoom ile katılım 100 kişi ile sınırlıdır. Toplantılar ayrıca, mimarist.tv ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

TMMOB Mimarlar Odası Youtube kanalı için buraya tıklayabilirsiniz.

mimarist.tv
 

TARTIŞMA ZEMİNİ İÇİN BİRKAÇ BAŞLIK  

Pandemi ile birlikte bir iş yeri olarak üniversitede / ofiste / şantiyede / kamudaözlük hakları ve çalışma koşulları açısından yaşanan değişiklikler. (Kişisel veriler, haklar, etik ve tüm tarafların iletişim ve karar alma süreçlerindeki şeffaflık düzeyi) 

Bir sosyal ortam olarak üniversitede / ofiste / kurumlarda / sahada yan yana olma halinden uzaklaşmanın etkisi. 

Aktif olarak devreye giren teknolojinin ve iletişim / etkileşim metotlarının yarattığı fırsatlar ve eşitsizlikler. 

Bu koşullarda mimarlık eğitimine başlayanların ve mezun olanların deneyimleri. 

Merkeztaşra, devletvakıf üniversitelerindeki yakınlaşma ya da ayrışmalar. 

Pandemi öncesi üniversitenizdeki/ofisinizdeki/sahanızdaki/kurumunuzdaki iş durumu, pozisyon ve çalışma ortamı. 

Pandeminin ilk ilanı ile ofisinizde/sahada/üniversitede/kurumunuzda yaşananlar ve ilk tepkiler. 

Pandemi döneminin başlaması ile ofisinizde/sahanızda/üniversitenizde/kurumunuzda aldığınız/alınan önlemler. 

Uzaktan çalışma döneminin çalışma ortamına (ofis/saha/üniversite/kurum) getirdiği değişiklikler. 

Uzaktan çalışma ortamının, üretilen işlerin niteliğine etkileri. 

Uzaktan çalışma ortamının, yönetim kademesine etkileri. 

Pandemi sonrası ofisleri/sahaları/üniversiteleri/kurumları bekleyen değişiklikler ve sorunlar. 

Üniversiteye/ofise/sahaya/kuruma “geri” dönüldüğünde karşılaşılacak mekânsal problemler.  

Fiziksel mesafenin ve gerekli koşulların sağlandığı mekânları mı yoksa uzaktan çalışma/eğitim ortamlarını mı tercih edersiniz? 

Uzaktan çalışma koşullarının kişilere maddimanevi artıeksileri; yaşam alanların çalışma 

mekânına dönüşmesinin sosyolojik değerlendirmesi; kamera denetimi, bilgisayar açma saati vbgetirmiş olduğu yeni ruh hali ve meslek ilişkisi.

Mimarlık mesleğinde online olma halinin olumlu ve olumsuz yanları nedir? İnsansız e-mekânlarla mesleğin, olabilen’ ve ‘olamayan yanları nelerdir? 

PROGRAM VE TAKVİM 

Üniversitenin E-Hali Yuvarlak Masa Toplantısı 

Proje, Tasarım Sürecinin E-Hali Yuvarlak Masa Toplantısı  

Kamu-Denetim ve Diğer Meslek Disiplinlerinin E-Hali Yuvarlak Masa Toplantısı 

Uygulama Alanlarının E-Hali Yuvarlak Masa Toplantısı 

FORUM  

 

Yazar- MO İstanbul 4 Mayıs 2021 Salı