Mimarlar Odası Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Çevreleri İle İlgili Deklarasyon

Yazar- MO İstanbul 19 Ekim 2021 Salı

Covid-19 salgını, hastalıkları kontrol etmede çevrenin önemini, herkes için sağlıklı ve güvenli mekânlar yaratmanın değerini ve tasarım ve ilgili politika üretim süreçlerinin desteklenmesine araştırma temelli bilginin gerekliliğini ortaya koymuştur.

2021 yılı Temmuz ayında UIA Genel Kurulu; 2022 yılını “UIA Sağlık için Tasarım Yılı” olarak ilan etmiş ve tüm üye ülkeleri, mimarları ve meslek ortamını yapılı çevre üretiminde toplum sağlığını öncelik kabul eden araştırma temelli tasarımdan yararlanmaya teşvik etmeye çağırmıştır.

UIA ve Üye Ülkeler bu kapsamda; açık erişimli bir dijital bilgi merkezi, uluslararası bir araştırma gündemi ve dünyanın dört bir yanındaki mimarların bu konuda araştırma yapmasına yardımcı olacak kaynakların oluşturulmasına destek dâhil olmak üzere sağlık için tasarım konusunda farkındalığın artırılması için sorumluluk üstlenecek ve inisiyatif alacaklar.

Türkiye Mimarlar Odası, UIA Genel Kurulu’nda sunulan “Toplum Sağlığı için Taahhüt ” önergesini desteklemiştir. Genel Başkan Prof. Dr. Deniz İncedayı, Deklarasyon Formu’nu Odamız adına imzalayarak tasarımın toplum sağlığına etkisi konusunda farkındalığın artırılması yönünde üye ülke olarak sorumluluk üstlendiğimizi beyan etmiştir.

MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 19 Ekim 2021 Salı