Mimarlar Odası Kurucu Üyesi Prof. Dr. Ruhi Kafescioğlu’nu Kaybettik

Yazar- MO İstanbul 12 Aralık 2020 Cumartesi

Cumhuriyetin yetiştirdiği büyük mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin değerli öğretim üyesi ve Mimarlar Odası kurucusu 26 sicil no.lu meslektaşımız Prof. Dr. Ruhi Kafescioğlu 12 Aralık 2020 tarihinde vefat etmiştir.

Değerli meslektaşımız ve hocamız, Prof. Dr. Ruhi Kafescioğlu’nu saygı ve sevgiyle anıyor; ailesine, meslektaşlarına ve Mimarlar Odası camiasına başsağlığı diliyoruz.

ÖZGEÇMİŞ

1919 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. İlkokulu Kayseri’de, ortaöğrenimini ise Sivas Lisesi’nde tamamladı. Yüksek öğrenimi için İstanbul’a giden Ruhi Kafescioğlu, 1937 yılında İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi (İstanbul Teknik Üniversitesi)’ne kaydolmuş ve 1943 yılında yüksek mühendis mimar olarak mezun olmuştur. Dört sene serbest çalıştıktan sonra 1947’de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Kürsüsünde asistan olarak göreve başlamıştır. 1954’te doçent olmuş, 1955 sonbaharında Almanya’ya giderek mimarlıkta yapı malzemesi alanında çalışmalar yapmıştır. 1957 yılında yurda dönüşünde, yeni bir programla Yapı Malzemesi dersini üstlenmiştir. 1965’te aynı kürsüye profesör olarak atanmış ve 1986 yılı Ocak ayında da emekli olmuştur.

Fakülteye asistan olarak adım attığı günden itibaren geleneksel kırsal yapıları araştırma çalışmalarına başlamıştır. Toprak yapıların iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çeşitli çalışmalar sonunda ALKER adını verdiği alçı ve kireç katkılı toprak yapı malzemesinin üretilmesini 1980 yılında TÜBİTAK projesi olarak gerçekleştirmiştir. O günden beri ALKER üretimi ve toprağa dayalı yapıların geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürmüştür.

TMMOB MİMARLAR ODASI 

Yazar- MO İstanbul 12 Aralık 2020 Cumartesi