Mimarlar Odası İstanbul Öğrenci Temsilcilerinden Yasa Değişikliğine Dair Açıklama

Yazar- MO İstanbul 23 Haziran 2020 Salı

Geçmişten Gelen Bilinç ve Gençliğin Mücadele Azmiyle Buradayız!

TMMOB Mimarlar Odası, 1954 yılında özel bir kanunla kurulmuş, mimarlık mesleğinin uygulanması ile ilgili kuralların belirlenmesiyle görevli ve zorunlu üyeliğe dayanan, kamu ve toplum yararına çalışan anayasal bir meslek kuruluşudur. Kurulduğundan bu yana, mesleğimizin ve meslektaşımızın sorunlarının, ülkemizdeki kentlerin imar süreciyle doğrudan bağlantılı oluşuyla birlikte kentleşme sorunlarını dikkatli biçimde izlemekte, gerektiğinde müdahale etmektedir.

70’li yıllardan beri toplumcu kimliğinden ödün vermemiş odamız 50 yıl sonrasında bile siyasi iktidarın ele geçirme, zayıflatma, etkisizleştirme, parçalama ve tasfiye etme girişimlerinde bulunmasına rağmen 2020’de doğruları gür bir şekilde söyleyen odaları, baroları, kendilerine muhalif gördükleri meslek örgütlerini hedef almakta ve seçim sistemlerine müdahale etmeye kalkışmaktadır.

Siyasi iktidarın 5000’e yakın yurttaşımızı yitirdiğimiz salgınla ve salgının toplumsal ve ekonomik olarak yarattığı yıkım ile ilgilenmesi gerekirken, TMMOB ve Meslek Örgütleri başta olmak üzere demokratik kitle örgütlerinin yasalarında değişikliğin gündeme getirilmesinin gerekçesi bizce açıktır ve bu iktidarın son zamanlarda aldığı kararların halkın yararı alınmadığının en güçlü kanıtıdır. Salgının yarattığı ortam fırsat bilinerek seçilmişlerin makamlarına atanan kayyumlar, milletvekillerin vekilliklerinin düşürülmesi, Kanal İstanbul ihalesinin yapılması, Salda Gölü’ne giren iş makineleri, Ilısu Barajı’nın açılması ve birçok hukuksuz eyleme karşı olduğumuz için hedefteyiz.

Meslek etiğinin yok sayılması, mesleklerin ve eğitimin bilinçli olarak itibarsızlaştırılması biz geleceğin mimarları ve bizim gibi üniversitelerde eğitim gören binlerce öğrencinin gelecek ile ilgili kaygılarını arttırmakta, en güçlü destekçimiz güvencemiz olan ve ülkemizde 500 bini aşkın üyesiyle, mesleki bilginin doğru ve verimli kullanılması konusunda çaba gösteren en bilgili, en birikimli ve en güçlü meslek örgütü olarak Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin, halkın ve ülkenin çıkarlarını korumak için ortaya koyduğu çaba ve verdiği hukuk mücadeleleri iktidarların isteği doğrultusunda değil bilimin ve tekniğin ışığında kamu yararını düşünerek çalışmalar yapmaya devam edecektir.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Öğrenci Temsilcileri olarak, nitelikli mimarlık ve planlama hizmetlerinin kamusal politikaların her düzeyinde yer alması için; bu hizmetleri kapsayan toplumsal yaşamın pek çok alanının ekonomik-siyasi rant alanı haline getirilmesine karşı mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, anayasal güvence, hukukun, insan haklarının ve demokrasinin evrensel değerlerine bağlılığımızla geçmişten aldığımız bilinç, gençliğin mücadele azmiyle bundan sonra da antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz.

Yazar- MO İstanbul 23 Haziran 2020 Salı