Mimarlar Odası 49. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeni dönem görev dağılımı yapıldı

Yazar- MO İstanbul 29 Nisan 2024 Pazartesi

Mimarlar Odası kurulduğu 1954 tarihinden bu yana; mesleğin kamu yararına gelişimi, mimarlığın, yapılı çevrenin ve toplumsal kültürün üretiminde asli bir öğe olduğunun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi, kamusal politikaların her düzeyinde nitelikli mimarlığın hedeflenmesi, kentlerin ve çevrenin kimlikli, planlı ve sağlıklı gelişmesi amacıyla; “toplum hizmetinde mimarlık” anlayışı ile çalışmalarını yürütmektedir.

19-20-21 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen 49. Olağan Genel Kurul Toplantısında,  48.Çalışma Döneminde gerçekleştirilen çalışmalar, deneyim ve birikimler değerlendirilerek; yeni dönem çalışmalarına yön vermek üzere öneriler getirilmiş; 21 Nisan 2024 Pazar günü yapılan seçimler ile 2022-2024 yılları arasında görev alacak olan 49.Dönem Merkez Yönetimi ve Organlar belirlenmiştir.

49.Dönem Merkez Yönetim Kurulu 29 Nisan 2024 tarihinde yaptığı ilk toplantısında oybirliği ile aldığı kararla, görev paylaşımını aşağıdaki gibi gerçekleştirmiştir;

Genel Başkan : Zeynep Eres Özdoğan
Genel Başkan Yrd.  : Semih Lütfi Temizkan
Genel Sekreter  : Tores Dinçöz
Genel Sayman  : Ünsal Keser
Üye : Bekir Sıtkı Severoğlu
Üye : Serap Kaya
Üye : Selin Oktan

49. Çalışma Döneminde Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu olarak;

  • yaşam değerlerimizin korunması, nitelikli ve sağlıklı yaşam çevrelerinin, kentsel ve kırsal yapılı çevrenin şehircilik ve planlama esaslarına bağlı üretilmesi,
  • tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin, tarım arazilerinin ve orman alanlarının korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi,
  • afet yönetimi hakkında geliştirilecek politikaların bilimsel ilke ve gerçekler doğrultusunda, toplum yararı gözetilerek; bilim insanları, meslek odaları, akademik kuruluşlar ve ilgili uzmanlıklar dikkate alınarak oluşturulması,
  • temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanma hakkının sağlanması,
  • mimarlık eğitiminde standartların ve kalitenin yükseltilerek geliştirilmesi, mesleki hak ve yetkilerin korunması,
  • kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşumuzun özerk ve bağımsız yapısının korunması ve geliştirilmesi,
  • mimarlık ve planlama kültürünün toplumla buluşması, demokrasinin ve evrensel insan haklarının geliştirilmesi,
  • bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü Cumhuriyet mücadelesinin yükseltilmesi; eğitim, bilim, kültür, sanat, kentleşme ve diğer pek çok alandaki Cumhuriyet değerlerinin korunması,
  • tarihi varlıkları ve doğal çevreyi tahrip eden, kültürel değerleri yozlaştıran ve hukuksal denetimi devre dışı bırakan anlayışa karşı; tüm meslektaşlarımız, örgütümüz ve duyarlı toplum kesimlerinin birlikteliğine dayalı bir dayanışma anlayışı ile mücadele edilmesi, hedefleriyle;

Odamızın 70. yılında; sağlıklı ve güvenli kentleşmenin güvencesi olmaya; mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için onurlu yürüyüşümüzü sürdürmeye kararlıyız.

Genel Kurulumuza ve seçime katılarak katkı sunan tüm delegelerimize ve üyelerimize; konuk olarak destek veren mimarlık dostlarına, Oda emekçilerine, toplum hizmetinde bir mimarlık için yürüttüğümüz mücadelemize katkı veren duyarlı tüm kesimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

MİMARLAR ODASI 49. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 29 Nisan 2024 Pazartesi