Kız Kulesi’ndeki restorasyonla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağrımızdır!

Yazar- MO İstanbul 6 Temmuz 2022 Çarşamba

İstanbul’un siluetiyle özdeşleşmiş Kız Kulesi’nde Eylül 2021’den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir “restorasyon” çalışması sürdürülüyor.  Nisan 2022’de bitmesi planlanan çalışmalar hâlâ sürerken Kız Kulesi’nin etrafı yüksek panellerle kapatıldı. Restorasyon çalışması kapsamında hangi işlemlerin yapıldığı ve çalışmaların ne zamana kadar süreceği konusunda bizlere mimarlık ortamı ve kamuoyu tarafından sorular gelmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Eylül 2021’de Kız Kulesi’nde bir basın açıklaması yapmış, burada “Kız Kulesi Gözlerini Yeniden Açıyor” başlığı altında restitüsyon ve restorasyon çalışması yapılacağını açıklamıştı. Bakan Ersoy, “Kız Kulesi ile ilgili yapılacak her türlü çalışma, kurulan internet sitesi üzerinden tüm şeffaflığıyla kamuoyuna sunulacaktır” demişti. Kız Kulesi’nin Nisan 2022’de ziyaretçilerle buluşturulması hedefler arasında yer alıyordu. Çalışmalar da yine www.kizkulesi.com adresinden takip edilebilecekti.

Kız Kulesi’nin restorasyonu belirtilen Nisan 2022’de bitmedi ve birkaç ay önce etrafı tamamen kapatıldı. Bahsedilen internet sitesinde de çalışmanın başlangıcındaki bilgiler dışında herhangi bir bilgi yer almıyor ve Kız Kulesi’nin güncel durumundan söz edilmiyor.

Bu kadar kısa sürede zemin ve strüktürle ilgili araştırmaların tamamlanmasını beklemiyoruz, ancak yapılan çalışmalar konusunda bilgi verilmediği için de kaygı duyuyoruz.

Yapılan çalışmaların izlenebilmesi, yürütülen proje hakkında bilgi verilmesi, değerli bir kültür varlığı ile ilgilenen meslek insanlarının doğal beklentisidir. Titiz koruma çalışmalarının zaman gerektirdiğinin farkındayız, ancak bilgi paylaşımına, yapılanların çevreden izlenebilmesine de önem verilmesi gerekmektedir.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Kız Kulesi’nin güncel durumu ve restorasyon çalışmaları hakkında daha şeffaf bir sürecin yürütülmesini ve yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmesini talep ediyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 6 Temmuz 2022 Çarşamba