Kız Kulesi Restorasyon Çalışmalarına İlişkin Duyuru

Yazar- MO İstanbul 29 Temmuz 2022 Cuma

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, İstanbul’un siluetiyle özdeşleşmiş Kız Kulesi’nde Eylül 2021’den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmasının daha şeffaf yürütülmesini talep etmiştik. Çağrımız yanıt buldu ve restorasyon çalışmaları Kız Kulesi’nin internet sitesinde fotoğraflarla kamuoyuna açıldı.

Kız Kulesi’nde Eylül 2021’den bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen restorasyon sürecinin www.kizkulesi.com sitesi üzerinden şeffaf bir biçimde kamuoyuna ve meslektaşlarımıza açıldığını duyuruyoruz.

Kız Kulesi’nin internet sitesinde kulenin tarihi, efsaneler, tarihteki onarımları ve güncel çalışmaların yanı sıra restorasyon ve restitüsyonla görevli uzman ekibin bilgilerine de ulaşılabiliyor. Koruma ve restorasyon sürecindeki detaylara da değinilen internet sitesindeki bilgiye göre Ekim 2022’de Kız Kulesi’ndeki çalışmalarla ilgili bir buluşma planlanıyor.

Bu buluşma bizi heyecanlandırıyor. Eklerden arındırılmış tarihi yapıyı ve izlerini yakından görmek ufuk açıcı olacak. Bu vesileyle Kız Kulesi’nin efsunlu yapısının hep görünür olmasını, devam eden restorasyon sürecinin, yüksek panellerin ardına gizlenmeden şeffaf bir biçimde yürütülmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 29 Temmuz 2022 Cuma