Bilirkişiler

23 Kasım 2015 Pazartesi

2017 Yılı İstanbul İli Kamulaştırma Bilirkişi Listesi 2017 Yılı Tekirdağ İli Kamulaştırma Bilirkişi Listesi 2016 Yılı İstanbul İli Kamulaştırma Bilirkişi Listesi 2016 Yılı Tekirdağ İli Kamulaştırma Bilirkişi Listesi 2016 Yılı Yalova İli Kamulaştırma Bilirkişi Listesi 2015 Yılı Tekirdağ İli Kamulaştırma

Devamı...

Emek Sineması Davasıyla İlgili Belgeler

26 Ekim 2015 Pazartesi

Emek Sineması davasıyla ilgili belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 12.03.2010/Dava Dilekçesi 12.05.2010/Tarihli Yürütmeyi Durdurma Kararı 27.05.2010/Kamer İnşaatın Davalı Yanında Katılma İstemine İlişkin Dilekçe 14.06.2010/Kültür Bakanlığı’nın Yanıtına Yanıt 30.07.2010/İTÜ Teknik Raporundan Fotokopi Alma İstemli Dilekçe 27.12.2010 Keşif ve Bilirkişi İncelemesi İle İlgili

Devamı...

Kamuda ve Özel Sektörde Ücretli Çalışan ve İşsiz Mimarlar Komisyonu

26 Ekim 2015 Pazartesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Ücretli ve İşsiz Mimarlar Komisyonu 41. Dönem’de özellikle kadın çalışanlar, ücretli mimarlar, özlük hakları ve sendikal çalışmalar konularını gündemine almıştır. Yeni dönemde de İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu ile bağlantılı olarak çalışmalar devam etmektedir. 41.

Devamı...

İşyeri Temsilcilikleri Eşgüdüm Komitesi (İTEK)

26 Ekim 2015 Pazartesi

Mimarlık hizmet alanlarının çeşitlenmesi, yeni uzmanlık alanlarının oluşmasına neden olurken mimarlar proje üretim ve uygulama süreçlerinin yanı sıra birçok yeni çalışma alanına yönelmişlerdir. Türkiye’de yapı üretim sektöründe yapılan güncel düzenlemeler sonucunda kamu kurumlarında ve özel sektörde mimarlık mesleği farklı sorunlarla

Devamı...

EKA – Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu

26 Ekim 2015 Pazartesi

EKA MBÇK 2008-2010 Programı 3.2.3. Eğitim ve Kültür Araştırmalar Mesleki Bilimsel Çalıma Kurulu (EKA-MBÇK) Kurul Yapılanmasında Yeni Dönem ve Sonrası 2002’den bu yana sürdürdüğümüz yapılanma ve “kurumsallaşma” sürecimizin artık kendini daha iyi ifade edebilecek bir düzeye geldiğini; bir anlamda “kurumsal

Devamı...

ÇED Danışma Kurulu

26 Ekim 2015 Pazartesi

ÇED İlke Kararları Toplantı Tarihi: 30.03.1996-Ankara/ Toplantı No:2 İlke Kararları No: 1 Mimarlar Odası Oda MD/ÇD Danışma Kurulu, 14.03.1996 günü İstanbul’da yaptığı 1.no.lu toplantıda alınan karar uyarınca 30.03.1996 tarihinde Ankara’da 2 no.lu toplantısını yapmış ve Adana, Eskişehir, Antalya, İzmir, Bursa,

Devamı...

Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Mesleki uygulamalarda kamu yararını ve meslek etiğini korumak, müelliflik haklarını gözetmek, haksız rekabetin önlenmesi yönünde çalışmalar yapmak ve mesleki değerlendirmeye esas sicilleri tutarak mesleki denetim uygulamasının belirli standartlarda yapılmasını sağlamak amacıyla mesleki denetim görevlilerinin ve MUDK’nin yapacağı toplantılarla ilgili yönetmelik

Devamı...

Kentleşme ve Planlama Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Kent ve çevre sorunları, her zaman Mimarlar Odası’nın önemli çalışma alanlarından birini oluşturmuş; bu çerçevede, kontrolsüz kentleşmenin, gerçek anlamda bir planlama politikasının eksikliğinin ve kentsel rantların ulaştığı boyutların yarattığı kentsel sorunlar çalışma programlarında öncelikli olarak yer almıştır. 1950’li yıllardan bu

Devamı...

Uluslararası İlişkiler Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Temel Hedefler 40. Dönem Uluslararası İlişkiler Komitesi’nin hedeflerini belirlerken, dönemin önemli bazı özelliklerinden söz etmek gerekecektir. UIA Torino Kongresi çalışmalarının, kentimiz ve ülkemiz için olumlu ve kalıcı katkıları olan bir süreç olarak değerlendirilebilmesi düşüncesi, temel bir yaklaşım olarak tarafımızdan benimsenmektedir.

Devamı...

Yayın Komitesi

26 Ekim 2015 Pazartesi

Program Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bu çalışma döneminde de, ilke olarak meslek alanındaki önemli gelişmeleri ve tartışmaları yayın aracılığıyla yaygınlaştırmayı, belgeleyerek kalıcı kılmayı ve mimarlık çevreleriyle sürekli paylaşmayı hedeflemiştir. Aşağıda ayrıntılı olarak haklarında bilgi verilecek farklı yayın türleri ve

Devamı...