Kamu ve Toplum Yararı İçin Çalışmalarımız Kararlılıkla Sürdürülecektir!

Yazar- MO İstanbul 2 Mayıs 2020 Cumartesi

Ulusal basın-yayın organlarında ve sosyal medya ağlarında; bilimin rehberliğinde, kamu yararı ve meslek ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla yürüten Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni ve meslek örgütlerini hedef alan, karalama, iftira ve tehdit içeren açıklama ve paylaşımlar artarak devam etmektedir.

Son olarak ise Ömer Kenan Erdoğan isimli şahıs, sosyal medya ağlarındaki hesapları üzerinden Mimarlar Odası’nı hedef alan, karalama ve tehdit içeren paylaşımlarda bulunmuştur. Yapılan paylaşımda TMMOB ve Mimarlar Odası “vatan hainliği” ile suçlanmış; kamuoyunda faili meçhul cinayetlerin ve gözaltında kaybetmelerin simgesi olarak bilinen araçlar kastedilerek “çarebeyaztoros” denilmiştir.

Odamızı hedef gösteren paylaşımdan sorumlu Gaziantep Şahinbey Kaymakamlığı, Vefa Sosyal Destek Grubu Görevlisi Ömer Kenan Erdoğan isimli şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmanın yanı sıra tazminat davası da açılacak olup; değerli kamuoyumuza açıklama yapmak gereği duyulmuştur.

6235 Sayılı TMMOB Kanunu ile kurulmuş olan ve faaliyetlerini yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştiren Mimarlar Odası; kamu yararının gözetilmesini ve toplum hizmetinde mimarlığı temel almaktadır. Kentlerin kimlikli, planlı ve sağlıklı gelişmesi için emek harcamakta; tarihi ve doğal dokuyu tahrip eden, kültürel değerleri yozlaştıran ve hukuksal denetimi devre dışı bırakan anlayışa, şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı olan plan ve uygulamalara karşı özverili çalışmalarını ve mücadelesini sürdürmektedir.

Rant ve talan odaklı politikaların önünde engel olarak görülen kamu yararına sürdürülen bu mücadele ve meslek Odamız hakkında karalama ve tehdit içeren açıklamalar ise artarak devam etmektedir.

Mimarlar Odası olarak, bu vesile ile hukuka ve demokrasiye inanan meslek odaları üzerinde oluşturulmaya çalışılan bütün siyasi baskılara karşın bilimin rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda mimarlık, kent ve çevre değerlerini savunma mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Odamız, yöneticilerimiz ve mücadelemizin saygınlığını toplum nezdinde karalama ve hedef göstermeye çalışan açıklama ve paylaşımları kınıyor; bir süredir sistemli bir şekilde iftira, karalama ve tehdit içeren açıklama ve paylaşımlar yapanlar hakkında başlattığımız hukuki sürecin takipçisi olacağımızı değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

Değerli kamuoyumuza saygıyla duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 2 Mayıs 2020 Cumartesi