İstinaf mahkemesi, Fikirtepe 1’inci etapla ilgili imar planlarını iptal etti

Yazar- MO İstanbul 20 Aralık 2022 Salı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın İstanbul’un Kadıköy ilçesinde riskli alan ilan ettiği Fikirtepe bölgesiyle ilgili imar planlarının iptali talebiyle açılan davada bölgenin 1’inci etabı için yapılan imar planları iptal edildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, Fikirtepe’deki kentsel dönüşüm projesinin birinci etabına yönelik davayı karara bağladı. Daire, Fikirtepe bölgesinin 9 Mayıs 2013’te Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildiğini, bu kararın da hukuka aykırı bulunarak iptal edildiğini hatırlattı. Dava konusu alanla ilgili başka da bir karar bulunmadığını belirten Daire, planların da bu nedenle hukuki dayanaktan yoksun olduğunu aktardı. Daire, söz konusu alanla ilgili planların iptali istemini reddeden yerel mahkemenin kararını kaldırdı ve imar planlarını iptal etti.

Ne olmuştu?

Fikirtepe’deki “kentsel dönüşüm” süreci 17 yıl önce başladı. 2005 yılında “özel proje alanı” ilan edilen Fikirtepe’ye yönelik imar planları 2011 yılında onaylandı. Bakanlar Kurulu’nun 2013 yılında “riskli alan” ilan ettiği Fikirtepe’de yaşayan halkın mağduriyeti de katlandı. Mahalle hakkında bir yıl sonra da acele kamulaştırma kararı verildi, ancak İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi 2019’da verdiği kararla imar planlarını iptal etti. Kararda, bakanlığın hazırladığı bazı plan notlarında donatı alanları ve imar transferi hakları ile yoğunluk kararına uygun bir yapılaşma olup olmayacağının belirsiz olduğu kaydedilmişti.

Bakanlık, Şubat 2021’de bu defa da mahalleyi üç ayrı etaba ayırarak yeni imar planları hazırladı. Bakanlığın hazırladığı yeni planlarda da belirsizlik düzeltilmediği için bu planlara karşı da davalar açıldı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 20 Aralık 2022 Salı