İktidarın Rant Hırsı Ülkemizi Afet Alanına Dönüştürdü

Yazar- MO İstanbul 20 Mart 2023 Pazartesi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 15 Mart 2023 itibariyle gerçekleşen yoğun ve kuvvetli yağışlar sele neden olmuştur. Sel nedeniyle Adıyaman’da bir, Şanlıurfa’da ise dokuz yurttaşımız hayatını kaybetmiştir.

Şanlıurfa ve Adıyaman kent merkezlerinde sel nedeniyle ulaşım kısıtlanırken, ulaşım sağlanamayan köylerde mahsur kalan yurttaşların olduğu anlaşılmaktadır. Yarına kadar sürmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle su baskını, heyelan ve sel riskinin sürdüğü bölgede kaygı verici gelişmeler devam etmektedir.

Depremler ve sel nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşlarımızı saygıyla anıyor; yaralıların iyileşmesini ve yaraların bir an önce sarılmasını diliyoruz.

Kentsel ve kırsal alanda bilimsel şehircilik ilkelerini reddeden anlayış ve rant odaklı kentleşme politikaları nedeniyle kentler; yaşanmakta olan deprem ve kuvvetli yağış gibi doğa olaylarının afetlere dönüşmesine kaynaklık etmektedir.

Uygulanan kentsel dönüşüm politikaları kentleri afetlere karşı güvenli hale getirmediği gibi oluşturulan yeni yapılı çevreler yaşam alanlarımızı ve yurttaşları her türlü afete karşı zayıf, güvencesiz ve risk altında bırakırken alınması gereken önlemlerin uygulanmasını neredeyse olanaksız hale getirmektedir.

Afetlere karşı güvenli yapı ve yaşam çevreleri oluşturulması için; deprem, sel gibi tüm afet risklerinin azaltılmasına yönelik bilimsel planlamaya dayalı bütüncül çalışmalar yürütülmesi; afet ve acil durum yönetimi hazırlıklarının yapılması gerekmektedir.

Mimarlar Odası olarak, kaybettiğimiz yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor; sahip olduğumuz mesleki uzmanlık ve toplumsal sorumluluklarımız kapsamında, tüm Birimlerimizle birlikte afet baskısı altındaki bölge için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 20 Mart 2023 Pazartesi