İklim Krizi ve Doğa Hakları Komisyonu’nun İlk Toplantısı Yapıldı

Yazar- MO İstanbul 2 Kasım 2022 Çarşamba

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bünyesinde kurulan İklim Krizi ve Doğa Hakları Komisyonu, üyelere katkıda bulunmaları üzere geçtiğimiz haftalarda bir çağrı metni yayınlamıştı. Bu çağrıya cevap veren ve katkı koymak isteyenlerle ilk tanışma toplantısı yapıldı.

Komisyonun kuruluş nedenleri ve nasıl ilerlemek istediği, “mimarlık ve iklim krizi” konusunun aynı çatı altında düşünülmesi ve çalışılması gereken konular olduğu konuşuldu.

Fosil yakıt kullanımı, hayvan kullanımı, sera gazı salınımı, yaşam döngü değerlendirmeleri, bilimsel bilginin önemi, iklim yasalarının gerekliliği, yapısal çevre etki değerlendirmeleri, iklim değişikliğine uygun mekânsal planlama, sürdürülebilir yapı malzemeleri ve yapı tasarımı, iklim eylem planı,  mimarlık eğitiminde iklim sorunlarının yeri, konuya bireysel-toplumsal ve mesleki bakış açıları; başlıkları ile genel değerlendirmeler yapıldı.

Mimarlık meslek örgütünün iklim ile ilgili yasaların oluşturulması konusunda söz sahibi olması gerekliliği üzerine konuşuldu.

Komisyona katkı koymak ve geliştirmek isteyen meslektaşlarımızın iklim krizi ve doğa hakları konusunda farkındalık yaratmak üzere ne tür çalışmalar yapabileceklerini ve aksiyon planı önerilerini, taslaklar halinde bir sonraki toplantıda sunmalarının hızla ilerlemek adına önemli olacağı kararına varıldı.

Yazar- MO İstanbul 2 Kasım 2022 Çarşamba