“Giydirme Cephe Sistemleri;  Tasarım, Teknoloji, Malzeme” Semineri Gerçekleştirildi

Yazar- MO İstanbul 27 Nisan 2023 Perşembe

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından düzenlenen “Giydirme Cephe Sistemleri;  Tasarım, Teknoloji, Malzeme” başlıklı seminer, 26 Nisan Çarşamba günü Karaköy Binası’nda gerçekleştirildi. Şişecam Mimari Projeler Yöneticisi Yudum Demirkol, Mimar-Cephe Danışmanı Ersoy Çakır, İnşaat Mühendisi Dr. Selçuk Doğru’nun konuşmacı olduğu seminerin moderatörlüğünü Aysel Durgun yaptı. Açılışın ardından başlayan seminerde; yapının en önemli bileşenlerinden olan “giydirme cepheler” genel çerçevede, tanıtım düzeyinde anlatıldı.Teknolojinin gelişmesi ile birlikte malzeme çeşitliliğinin artması, cephelerden beklenen performansların artması (enerji, akustik, estetik) nedeniyle cephe sisteminin yapısal tasarımının ayrı bir uzmanlık alanı olması gerektiği; tasarım sürecini de etkileyecek olan performans gereksinimlerinin, bunları tarifleyen ilgili yönetmelik ve standartların sektörün paydaşları olan mimarlar, mühendisler, yüklenici, alt yüklenici (uygulamacılar) malzeme ve sistem üreticileri tarafından gerekli düzeyde bilinmesi gerektiğinin altı çizildi. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri İsmail Doğanyılmaz; cephe konusunda çalışmak isteyen, halen çalışmakta olan meslektaşlarımıza yönelik sertifikalı bir eğitim planlandığı bilgisini paylaştı. Seminerin devamında ise Ersoy Çakır “Giydirme Cephe Sistemleri” konusunda başlangıç seviyesinde, terminoloji, sınıflandırma, tanımlar, uygulama alanları,  örnek uygulamalar başlıkları etrafında bir sunum gerçekleştirdi. Giydirme cephe teknolojisinin geldiği nokta ve geleceğin cepheleriyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Dr. Selçuk Doğru ise “giydirme cephe sistemlerinin yapısal tasarımı” konusunda, standartlar, performans şartları, yükler, yapısal tasarım yöntemleri, testler ve bağlantı sistemleri ile ilgili paylaşımda bulundu. Mimar Yudum Demirkol da sunumunda, “Farklı İhtiyaçlara Doğru Cam Çözümleri” başlığı altında, Şişecam’ın ürünlerinin çeşitliliği, mimari camların projelere göre ihtiyaçlarının belirlenme süreçlerini ve bu süreçlerde Şişecam tarafından verilmekte olan danışmanlık hizmetini, camlarda enerji verimliliği (güneş ve ısı kontrolü), emniyet, güvenlik ve gürültü kontrolü konusunda detaylı bir paylaşımda bulundu. Seminer, katılımcıların soru ve katkıları ile tamamlandı.

Yazar- MO İstanbul 27 Nisan 2023 Perşembe