Galata Kulesi’nde Gerçekleştirilen Suç Niteliğindeki Müdahale Bir An Önce Durdurulmalıdır!

Yazar- MO İstanbul 12 Ağustos 2020 Çarşamba

Galata Kulesi, 165 yıldır mülki sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ‘vakıf kültür varlığı’ olduğu iddiasıyla alınıp, Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne hukuksuzca devredilmiştir. İstanbul’un gözü kulağı olarak belirlenebilecek olan ve 1.500 yıllık İstanbul’un tarihine sessizce şahitlik eden ve muhtemelen bizlerden sonra da etmeye devam edecek olan
Galata Kulesi, onaylanmış bir projesi dahi olmadan Vakıflar Genel Müdürlüğü eliyle hunharca katledilmektedir.

Kültür mirasımızın korunmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Dönemi’nde çıkarılan yasalar kamu kurumlarının sorumluluklarını tanımlamıştır. 1930 tarihli Belediyeler Kanunu ile kaleler ve şehir surları belediyelerin yönetimine verilmiştir. Galata Kulesi, Osmanlı Dönemi’nde hep kentle ilgili güvenlik, gözetleme ve yangın kulesi işlevlerini üstlenmiş bir yapıdır. Cumhuriyet
Dönemi’nde de onarılarak ziyarete açılmış, sürekli bakımı sağlanarak İstanbullular ve turistler için çekici bir yapı olmayı sürdürmüştür.

İstanbul kentinin ve halkının pandemi ile mücadele ettiği günlerde, her gün farklı bir kentsel mirasımızın hukuksuzca tahribatını endişe ile takip ediyoruz. İBB mülkiyetinden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçen Galata Kulesi’ne bugün yapılan müdahale, iktidarın kentsel mekânı siyasi ve antidemokratik bir yaklaşımla yeniden şekillendirme hırs ve arzusunun son
örneklerinden birisidir. ‘’Beyoğlu Kültür Yolu’’ olarak adlandırılan proje ile de yeni bir rant kapısından bir an önce vazgeçilmelidir.

Galata Kulesi’nin de en önemli örneklerinden biri olduğu Korunması Gerekli Kültür Varlıkları, mevzuatımızda 2863 Sayılı Kanun çerçevesinde koruma altındadır. Korunması gerekli kültür varlıklarında yapılan her müdahalenin bu kanunla uyumlu olması gerekmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerini koruma kurulları izinleri olmadan Galata Kulesi’nde yaptıkları
bu uygulamanın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu bağlamında suç niteliğindeki müdahalelerini bir an önce durdurmaları için uyarıyor, görevlerinin İstanbul kentsel mirasını tahrip etmek değil, korumak olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.

Galata Kulesi’ne 12 Ağustos 2020 günü yapılan müdahalenin incelenmesi adına KUDEB yetkililerinin de engellenmesi nedeniyle yapının içerisinde ‘hilti’ ile yapılan yıkımın kapsamı ve bağlamı öğrenilememiştir. Galata Kulesi’nde tespit için görevlendirilen İBB KUDEB teknik personelinin engeli acilen kaldırılmalı, yapılan tahribat bir an önce
durdurulmalı ve kamuoyuna restorasyonun hangi proje bağlamında gerçekleştirildiği açıklanmalıdır.

Söz konusu uygulamanın 2863 Sayılı Kanun çerçevesinde inceleneceğini ve aykırı bir durumun tespiti sonucunda yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyuna bildiririz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu

Yazar- MO İstanbul 12 Ağustos 2020 Çarşamba