Cum22Ara - 23Ara 2210:00Ara 23TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu10:00 - 19:00 (23) İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Program:
22-23 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlenecek olan, Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Sempozyumu’nun Programı yayınlandı. İki gün sürecek olan sempozyumda TMMOB adına yapılacak açılış sunumunun ardından altı oturum ve mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı eğitiminin sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin tartışıldığı bir panel gerçekleştirilecek.

Sempozyum açılışına TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın yanı sıra, TMMOB’nin üyeliğinin onaylandığı çatı kurum olan upa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyou (FEANI) temsilcisi Lars Funk da katılarak bir konuşma gerçekleştirecek.

Toplamda 22 sunumun ve bir panelin gerçekleştirileceği TMMOB Eğitim Sempozyumu’nun programı ise şu şekilde

TMMOB EĞİTİM SEMPOZYUMU PROGRAMI

22 Aralık 2017 Cuma

09.30-10.00

 Kayıt  

10.00-11.00

Açılış

Nadir Avşaroğlu

Sempozyum Düzenleme Kurulu

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Lars FUNK

FEANI – European Federation Of National Engineering Associations – Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu

11.00-12.00

TMMOB Sunumu

Özden Güngör

Oturum Başkanı

Baki Remzi Suiçmez

TMMOB: Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitiminin Mevcut Durum Analizi

12.00-13.00

 Öğle Yemeği

13.00-14.30

Birinci Oturum

Müfit Gülgeç

Oturum Başkanı

Filiz Dilek

MÜDEK – Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Neriman Güçhan Şahin

MİAK – Mimarlık Akreditasyon Kurulu

Gökhan Söylemezoğlu

ZİDEK – Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu

14.30-14.45

Ara

14.45-15.45

İkinci Oturum

Hüseyin Önder

Oturum Başkanı

Ali Ekber Çakar

MMO’da Uzmanlık Belgelendirme-Meslek İçi Eğitim-Personel Belgelendirme Kuruluşu- Uygulamalı Eğitim Merkezleri

Mustafa Serdar Çınarlı

Meslek İçi Eğitimin Önemi Giderek Artıyor

15.45-16.00

Ara

16.00-18.00

Üçüncü Oturum

Petek Ataman

Oturum Başkanı

Nadir Avşaroğlu

Ülkemizde Yer Bilimleri Mühendisleri; Profili ve Mevcut Durum Analizi

Sait Aykut Aytaç

Gıda Mühendisliği Eğitimi ve İstihdamda Yaşanan Sorunlar

Hamdi Arpa

Yerleştirme Sonuçları Üzerinden Ziraat Mühendisliği Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme

Osman Uzun

Mekânsal Planlama ve Tasarımda Meslekler Arası Etkileşim Peyzaj Mimarlığı Eğitimi (Düzce Örneği)

Leyla Yıldırım Tatar

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü MÜDEK Süreci

23 Aralık 2017 Cumartesi

10.00-12.00

Dördüncü Oturum

Eyüp Muhçu

Oturum Başkanı

Sibel Demiraslan

Mimarlığın Kalite, Etik Ve Meslek Tanımı Bağlamında, Belirlenen Örneklem Üzerinde Yeterliliğinin İrdelenmesi

Ayça Yazıcı Altıparmak

 Mimarlık Eğitiminde Okunan Metnin Görselleştirilme Sürecinin İrdelenmesi Düş Mekânları Atölyesi

Mustafa Kemal Turan

Şehir Planlaması ve Hukuk Birlikteliği İçinde Eğitim

Bülent Tuna

 MO Eğitim Kurultayı Sonuçları

12.00-13.00

Öğle Yemeği

13.00-15.00

Beşinci Oturum

Cemal Gökçe

Oturum Başkanı

Erdoğan Kaymakçı

Maden Mühendisliği Eğitim Çalıştaylarının Değerlendirilmesi

Ali Uğurlu

Kimya Mühendisliği Eğitimi Analizi ve Paradigması Üzerine

Uğur Kocager

Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Sosyal Bütünlük ve Sosyal Gerçeklik Kavramları Işığında Toplumsallık Bilinci

Halit Cenan Mertol

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın İnşaat Mühendisliği Eğitimini İyileştirme Çalışmaları

15.00-15.15

Ara

15.15-16.15

Altıncı Oturum

Ayhan Yüksel

Oturum Başkanı

Ahmet Özer

Yükseköğretimde Temel Bir Sorun Olarak Yönetsel Özerklik ve Bilimsel Özgürlük Üzerine Bir Tartışma

İsmail Küçük

TMMOB: Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi Nereye?

16.15-16.30

Ara

16.30-18.30

PANEL: “Mühendislik, Mimarlık, Şehir Plancılığı Eğitimi; Sorunlar ve Çözüm Önerileri”

Kemal Zeki Taydaş

Oturum Başkanı

Aysun Gezen

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Recep Akdur

Tüm Öğretim Elemanları Derneği

Metin Duruk

Sanayici

Öğrenci

18.30

Sonuç Bildirgesi Taslağının Okunması ve Tartışma

TMMOB Eğitim Sempozyumu Düzenleme Kurulu

Ezgi Pekşen

BMO

Volkan Tokmak

BMO

Burak Kubilay

ÇMO

Ertan Öztürk

ÇMO

Emre Metin

EMO

Orhan Örücü

EMO

Prof. Dr. Leyla Tatar Yıldırım

FMO

Dr. Abdullah Zararsız

FMO

Prof. Dr. Sait Aykut Aytaç

Gıda MO

Prof. Dr. Ümran Uygun

Gıda MO

Ali İpek

HKMO

İsmail Sayar

HKMO

Yrd. Doç Dr. Halit Cenan Mertol

İMO

Yrd. Doç Dr. Cem Oğuz

İMO

Serdar Tosuner

JFMO

Deniz Yıldırım

JFMO

Prof. Dr. Erdin Bozkurt

JMO

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu

JMO

Dr. Ali Uğurlu

KMO

Erkin Etike

KMO

Nadir Avşaroğlu

Maden MO

Sinan Girdaplı

Maden MO

Mehmet Soğancı

MMO

Yunus Yener

MMO

Erman Car

Metalurji ve Malzeme MO

Hüseyin Savaş

Metalurji ve Malzeme MO

İsmail Küçük Meteoroloji

MO

Faruk Sanlı Meteoroloji

MO

Prof. Dr. Selahattin Önür

MO

Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan

MO

İnanç Alptuğ Hıdıroğlu

PMO

Özge Ramazanoğlu

PMO

Dr. Ayşegül Oruçkaptan

Peyzaj MO

Sevgi Vefa Taçyıldız

Peyzaj MO

Baki Remzi Suiçmez

ZMO

M. Bülent Torunbalcı

ZMO

TMMOB Eğitim Sempozyumu Bilimsel Danışma Kurulu

Arş. Gör. Cem Demirel

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Özkan

Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Selim Aktürk

Bilkent Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Osman Selim Türkbaş

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Şeyda Çolak

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ümran Uygun

Hacettepe Üniversitesi

Dr. Fırat Atalay

Hacettepe Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Asatekin

İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu

İstanbul Kültür Üniversitesi

Prof. Dr. Kasım Koçak

İstanbul Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hikmet Ziya Özek

Namık Kemal Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İrfan Şenlik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Levent Yılmaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz Yaman

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Fatma Cana Bilsel

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Fatma Korkut

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk

Pamukkale Ünversitesi

Prof. Dr. Güney Özcebe

TED üniversitesi

Prof. Dr. Berin Gür

TED Üniversitesi

Prof. Dr. Tayyibe Nur Çağlar

TOBB Ekonomi Üniversitesi

Doç. Dr. Eyüp Akaryıldız

Yıldız Teknik Üniversitesi

Sempozyum Yürütme Kurulu

Kemal Zeki Taydaş

TMMOB

Petek Ataman

Gıda MO

Enis Tolga Eroğlu

KMO

Nadir Avşaroğlu

Maden MO

Mehmet Soğancı

MMO

Müfit Gülgeç

MMO

İsmail Küçük

Meteoroloji MO

Sibel Baş

MO

Şükran Şahin

Peyzaj MO

Baki Remzi Suiçmez

ZMO

Sempozyum Sekreteri
Eren Şahiner

 BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Sempozyum sunulmak üzere bildiri teslim etmek için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Yazarlar tüm bildirileri internet aracılığıyla sempozyum sekreterine göndermelidir. Bildiri metinleri Word Belgesi biçiminde hazırlanmalıdır.

Bildiri metni ve sayfa düzenlemesi:

•    Kağıt boyutu: A4 (210 mm x 297 mm).
Kenar boşlukları: Üst ve alt 2,5 cm, sağ ve sol 3,0 cm.
Yazı tipi ve boyutu: Times New Roman, 12 punto.
Metinlerin uzunluğu: Şekiller ve tablolar dahil en çok 12 sayfa.
Sayfa numaralandırma: Sayfa numaraları her sayfanın altında ortalanmalı.
Metin: Tek aralıklı, sağa-sola yasla.
Renk: Metin, şekiller ve tablolar siyah beyaz olmalı.

•    Bildiri başlığı – 16 pt., koyu, ilk harfler büyük, ortada olmalıdır.
Yazar(lar)ın ad(lar)ı – 14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ortada olmalıdır.
Yazar(lar)ın Adres(ler)i  – 12 pt., ortada olmalıdır.

•    Özün uzunluğu ve içeriği
Her bildirinin bir “öz”ü olmalıdır. Öz en çok 300 sözcükten oluşmalı, kendi içinde bir bütünlüğe sahip olmalı ve anlaşılabilmesi için metnin okunmasını gerektirmemelidir. Öz, çalışmanın temel amaçlarını ve kapsamını ya da bildirinin yazılma gerekçelerini anlatmalıdır; teknikler veya yaklaşımlar anlamayı sağlayacak kadar açıklanmalıdır; bulgular ve sonuçlar kısaca ve bilgilendirici biçimde sunulmalıdır. Özde, tanımlanmamış yabancı terimler, tanımlanmamış kısaltmalar, kaynak atıfları, eşitlikler veya listeler bulunmamalıdır.

•    Anahtar sözcükler: Konuya uygun en az 5 anahtar sözcük verilmelidir.

•    Paragraflar: 12 pt., tek aralık, sağa-sola yaslı. Satır başı yapılmamalıdır (girintisiz); paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Birinci Seviye Alt başlık
(14 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda ortada olmalıdır)

İkinci Seviye Alt Başlık
(12 pt., koyu, ilk harfler büyük, ayrı bir satırda sola yaslı olmalıdır)

Üçüncü Seviye Alt Başlık
(12 pt., ilk harfler büyük, italik, ayrı bir satırda sola yaslı olmalıdır)

Madde işaretli ve numaralandırılmış listeler: İlk satırı 12,7 mm içerden başlamalı; satırdan taşan kısmı içerden başlamamalıdır.

•    Metnin çeşitli kısımları arasındaki satır aralığı 12 puntodur.

•    Şekiller ve tablolar
Şekiller ve tablolar metnin içinde geçtiği yere mümkün olduğunca yakın yerleştirilmelidir.
Şekil 3 Sonuç örnekleri.

Her şekle bir ad verilmelidir (12 pt.). Şekil adını tek aralık boşlukla şeklin altına yerleştirilmeli; şekil adını noktayla sonlandırılmalıdır. Metnin uygun bir yerinde şekle numara vererek atıf yapılmalıdır. Şekilleri metnin içinde ilk geçtiği yerden itibaren sırayla numaralanmalıdır. Şekilleri ve adlarını ortalanmalı, fotoğraflar (parlak, siyah beyaz) basıma hazır olmalıdır.

Tablo 5 Tüm Faktörlerin Etkileri.
Her tabloya bir başlık verilmelidir (12 pt.). Tablo başlığını tek aralık boşlukla tablonun üzerine yerleştirilmeli; tablo başlığını noktayla sonlandırılmalıdır. Metnin uygun bir yerinde tabloya numara vererek atıf yapılmalıdır. Tabloları metnin içinde ilk geçtiği yerden itibaren sırayla numaralanmalıdır. Tabloları ve başlıklarını ortalanmalı, bütün tablo elemanlarında 10 ve daha büyük punto ve tek aralık kullanılmalıdır. Tüm tablolarda aynı yazı tipini kullanılmalıdır.

•    Eşitlikler
Eşitlikler numaralandırılacaksa, parantez içinde Arap numaraları kullanılmalı ve sağa yapıştırılmalıdır.

•    Teşekkür
Kurumlar/kuruluşlar tarafından desteklenen araştırma sonuçlarının yayınlandığı bildirilerin yazarları, bildiri metninin sonunda, Kaynaklar bölümünün üzerinde, bu desteği belirtmelidir.

•    Kaynaklar
Metin içindeki atıflar: Metin içinde atıf yapılan her kaynağın, kaynaklar listesinde bulunduğundan (ve bunun tersinin geçerliliğinden) emin olunmalıdır. Yayınlanmamış sonuçlar ve kişisel görüşmeler kaynaklar listesinde yer almamalıdır; ancak, bunlardan metin içinde söz edilebilir. Basım aşamasındaki kaynaklara atıf, çalışmanın yayına kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Internet kaynaklarına atıf ve listeleme: En azından tam URL adresi ve erişim tarihi verilmelidir. Bilinen diğer bilgiler (yazar adları, tarihler, asıl yayına referans, vb.) ek olarak verilmelidir. Internet kaynakları, istenirse farklı bir başlık altında (örneğin, kaynaklar listesinden sonra) ya da kaynaklar listesinde gösterilebilir.

Metin: Metin içindeki kaynak atıflarının gösterimi:
1. Tek yazarlı yayınlarda yazarın soyadı ve yayın yılı;
2. İki yazarlı yayınlarda her iki yazarın soyadı ve yayın yılı;
3. Üç veya daha çok yazarlı yayınlarda ilk yazarın soyadından sonra “ve diğ.” ve yayın yılı.

Atıflar doğrudan ya da parantez içinde belirtilebilir. Aynı yazara ait birden fazla kaynak bulunması durumunda ilkin alfabetik sırayla, sonra kronolojik olarak listelenmelidir.
Listeleme: Kaynaklar ilkin alfabetik sırayla, sonra gerekliyse (aynı yazara ait birden çok kaynak varsa) kronolojik olarak düzenlenmelidir. Aynı yazar(lar)ın aynı yıl için birden çok yayını varsa, kaynaklar yayın yılından sonra konulan “a”, “b”, “c” harfleriyle ayırt edilmelidir.

Sempozyuma ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız…

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB

Tarih

22:Aralık 2017, Cuma - 10:00 - 23:Aralık 2017, Cumartesi - 19:00

Yer

İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu