Paz9Nis16:00Praksis Olarak Mimarlık; Güncel Manifestolar ve Uygulamalar16:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Online Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Diğer Etkinlikler

Detaylı Bilgi

PROGRAM

16.00 AÇILIŞ
16.10-17.20 PANEL

Kolaylaştırıcı Gül Köksal, Doç.Dr. / Kocaeli Dayanışma Akademisi-Kampussüzler Ders Ortaklığı
Konuşmacılar Sait Ali Köknar, Doç. Dr., / Kadir Has Üniversitesi
Sinan Omacan, Y. Mimar / MO İstanbul BK Şb. YK Bşk. Yrd.
Güven Arif Sargın, Prof.Dr. /ODTÜ

17.40-19.00 FORUM
Kolaylaştırıcı Sait Ali Köknar, Doç. Dr. / Kadir Has Üniversitesi

Mimarlık-kent-toplum bağlamını daha geniş bakış ve uzun solukla ele alabilecek resmi yapılanmalardan bağımsız bir bilgi üretimi ve tartışma ortamı oluşturmayı; formel/informel eğitim ve araştırma ağırlıklı çalışmalarla bir düşünce okulu olmayı hedefleyen Mimarlık Vakfı Akademisi (MİV-AKADEMİ) oluşum süreci içindeyiz.
Bu sürecin ilk etkinliğini; mimarlık mesleğinin sorgulanması bağlamında Mimar Sinan Gününde gerçekleştiriyoruz. Dünyada güncel mimarlık pratiğinin eleştirisine dayalı alternatif yaklaşımları, manifestoları ve
uygulamaları ele alacağımız bu toplantının daha sonraki atölye, seminer ve araştırmalara öncülük yapması umuduyla herkesi Panel/Forumumuza bekliyoruz.

MİMARLIK VAKFI

*Katılım önkayıt gerektirmemektedir.

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Tarih

9:Nisan 2017, Pazar - 16:00

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Online

Zoom Üzerinden Online Yapılacaktır.