Cts6Nis13:00- 17:00Niçin Bu Semineri İzlemelisiniz?13:00 - 17:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Online Etkinliği Gerçekleştiren: Ahmet Avinal, Mimar (ODTÜ,1972) Kategori:Diğer Etkinlikler

Detaylı Bilgi

 

2000 li yıllara kadar “Sevk ve İdare” becerisiyle yürütülen “İnşaat Proje Yönetimi” olgusunu, günümüz teknolojisinin,  BIM, ERP, CRM, Planlama ve Doküman Yönetimi konularında geldiği bu noktada, “Yönetim Bilimi” uygulamalarından ayrı düşünemeyiz

BU SEMİNERDE;
Yönetim Biliminin “İnşaat Proje Yönetimi”nin tüm safhalarında bize sağladığı kolaylıkları irdeleyeceğiz.

1** 3D BIM Projelerden “Tek Tuş” METRAJ Alınması
2** BIM Projelerden Alınan Metrajlardan “Tek Tuş” Keşif Oluşturulması
3** Keşiften “Tek Tuş” İş Programının , Parasal ve Miktarsal değerleri ile oluşturulmasını ve ERP ile 2 yönlü iletişiminin önemini inceleyeceğiz.

Çünkü;
   İş Programları, bize yalnızca, Aktivite ve imalatların “Zamansal Boyutunu” veren CPM (Kritik Yol Metodu) hesaplayıcılarıdır.

         Bu “Zamansal Boyutu” doğru şekilde elde edemez isek;
a – Satınalma, Malzeme İhtiyaç Listelerinizi zaman’a göre düzenleyemezsiniz
b – Malzeme Alım Planı ve Ödeme Planlarınızı doğru Oluşturamazsınız
c – Bütçe ve Nakit Akışınızı Bilemezsiniz
d – Ekip Optimizasyonlarınızı Yapamazsınız
e – Taşeron ve Ekiplerinizi, Haftalık İş Emirleri ile Doğru İmalatlara yönlendiremezsiniz.
4** Bir “İnşaat Proje Yönetimi ERP” programında, mutlaka olması gereken 2 modül daha vardır;
      A- İmalat Tespit  ; Gerçekleşmelerin 3D veya 6D BIM metodolojisi ile tespitinin yapıldığı ve “Tek Tuş” ile girildiği modüldür.

B- Bütçe              ; Aktivite analizlerinin zamansal değerlerine göre “Tek Tuş” ile oluşturulan, aynı zamanda muhasebe, stok ile veri alışverişinde bulunan “Bütçe ve Nakit Akış ile ilgili her türlü raporun “Zamansal Boyuta”  uygun olarak şekillendiği modüldür. 
Bu 2 modülde de ; Tüm keşif, Primaverada olduğu gibi, farklı bir algoritmik düzen içinde, ama bütün parasal ve miktarsal ve de zamansal değerleri ile bulunmak durumundadır. 


http://www.avinal.com/index.php/tr/seminer-sunum-duezeni-tek-tus-islemleri

Etkinliği Gerçekleştiren

Ahmet Avinal, Mimar (ODTÜ,1972)

Tarih

6:Nisan 2019, Cumartesi - 13:00 - 6:Nisan 2019, Cumartesi - 17:00

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Online

Zoom Üzerinden Online Yapılacaktır.