Cts3Haz10:00- 17:00Kıyı Bölgelerinde Mimarlık: Doğal Mirasımız Edremit Körfezi ve Ayvalık Tehdit Altında !10:00 - 17:00 İnönü Kültür MerkeziKategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Kentsel ve kırsal alanların, tabiat varlıklarının, koruma alanlarının, ormanların, kıyıların, milli parkların, doğal sit alanlarının rant alanı haline getirildiği ülkemizde; doğal kaynaklar yok olmakta, kentsel, kırsal çevre sorunları hızla artmaktadır.

2011 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ve ardından 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun değiştirilmesi ile koruma politikalarında var olan güvenceler de ortadan kaldırılarak yeni bir süreç başlamıştır.

Doğal ve yapılı çevre üzerinden sağlanacak gelirlerin artırılabilmesi için yapılan yasal düzenlemelerle nükleer santraller, köprüler ve otoyollar, havaalanları, hidroelektrik santraller, kanallar gibi birçok projenin sınırsız uygulanabilmesi amacıyla koruma mevzuatı değiştirilmekte; proje alanlarındaki doğal çevrenin kamusal niteliklerinin kaldırılabilmesinin ve amaçları dışında kullanılabilmelerinin, yapılaşma alanlarına dönüştürülmelerinin önü açılmaktadır.

Kamu yararının gözetilmesi öncelikli olan yeşil alanlar, milli parklar, ormanlık araziler, kıyılar ve sahil şeritlerinde yapılaşmanın önünün açılabilmesi için; “sit alanı, tabiatı koruma alanı, milli park” gibi statüleri kaldırılmakta veya değiştirilmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Balıkesir İli Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” ile Ayvalık ve çevresinde doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi yoluyla koruma statülerinde, sınırlarında ve tanımlarında değişiklikler öngörülmekte; mutlak koruma statüsündeki adaların yapılaşması planlanmaktadır.

Mimarlar Odası; kamu yararına ve toplum hizmetinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında; Ayvalık ve çevresinin geleceğinin değerlendirilebilmesi ve sorunlara karşı ortak çözümler üretilebilmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda kentlilerin, kentli kuruluşların, ilgili tüm kesimlerin katılımını içeren ve merkezi-yerel yönetimlerle, bilim insanlarıyla, sanat çevreleriyle, sivil toplum hareketleriyle işbirliği kurulmasını hedefleyen “Kıyı Bölgelerinde Mimarlık: Doğal Mirasımız Edremit Körfezi Ve Ayvalık Tehdit Altında!” Panelini düzenlemektedir.

Tüm ilgililerin katılımına açık ve ücretsiz olan etkinlik programı ve detaylı bilgi için tıklayınız…

Tarih

3:Haziran 2017, Cumartesi - 10:00 - 3:Haziran 2017, Cumartesi - 17:00

Yer

İnönü Kültür Merkezi

Ayvalık/Balıkesir