Etiler Polis Okulu arazisindeki inşaat hukuksuzdur, derhal durdurulmalıdır!

Yazar- MO İstanbul 3 Haziran 2022 Cuma

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Akat Mahallesi’nde bulunan ve imar planı Ekim 2019’da iptal edilen Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisi basından edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atatürk Havalimanına yapılacak olan “Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Bu İnşaatlara Ait Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi”  ihalesini alan Yapı&Yapı isimli şirkete satıldı.

Şirket yaklaşık 2 hafta önce alanda inşaat faaliyetlerine başlamıştır. İmar planları olmayan bir yerde başlayan bu kaçak inşaatlar  derhal durdurulmalıdır.

Ne olmuştu?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Beşiktaş Akat Mahallesi’nde bulunan Etiler Polis Meslek Yüksekokulu ile bu parsellerin kuzeyinde bulunan tescil dışı alana ilişkin 26 Aralık 2012 tarihinde 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar planı değişikliği yapmıştı.

TMMOB Mimarlar Odası ve TMMOB Şehir Plancılar Odası, bu plan değişikliklerine karşı 6 Mayıs 2013 tarihinde dava açmış, dosya kapsamında alınan iki adet bilirkişi raporu da planların şehircilik ilkelerine ve hukuka aykırı olduğu tespitlerinde bulunmuştu.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi 20 Eylül 2019 tarihinde verdiği kararla dava konusu işlemi iptal etmişti.  Bu karar; 28.06.2021 tarihinde Danıştay 6. Dairesi tarafından kesin olarak onanmıştı.

208 milyon Euro’ya satıldı

Söz konusu araziyle ilgili yapı ruhsatı 1 Kasım 2018’de verildi. 7 Kasım 2018’de de kurulan kat irtifakına göre; araziye inşa edilecek olan üç ayrı blokta toplam 516 bağımsız bölüm yer alacaktı.

Basında yer alan bilgilere göre, İBB 6 Aralık 2021’de söz konusu araziyi 208 milyon Euro’ya Yapı&Yapı şirketine sattı. Yapı&Yapı şirketi 208 milyon Euro’yu Vakıflar Bankası’ndan kullandığı krediyle ödedi.

İmarsız alanda inşaat başladı

Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin o günden bu yana hala herhangi bir imar planı bulunmuyordu, ancak buna rağmen yaklaşık iki hafta önce arazide inşaat çalışmalarına başlandığı öğrenildi.

Gezi Parkı davasında verilen hukuksuz kararla 25 Nisan’dan bu yana tutuklu bulunan çalışma arkadaşlarımız  mimar Mücella Yapıcı, şehir plancısı Tayfun Kahraman ve  avukatımız  Ş. Can Atalay’la yaptığımız incelemeler ve hazırladığımız raporlar ışığında söz konusu araziyle ilgili açtığımız dava kapsamında imar planları iptal edilmişti. Böylece İstanbul’un en değerli arazilerinden biri özelleştirme projesine kurban gitmemiş, arazinin kamudan koparılmasının önüne geçilmişti.

Basından öğrendiğimiz haberle verilen bu hukuki mücadelenin göz ardı edildiğini gördük. Söz konusu haber ışığında İBB’ye ve arazinin yeniden yapılaşmaya açılmasında sorumluluğu bulunanlara soruyoruz:

  • Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisinin imar planları iptal edilmişken buradaki yapılaşma hangi imar planına dayandırıldı?
  • İmar planları mahkeme kararıyla iptal edilen bir alanın satış bedeli nasıl belirlendi?

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak; yapılan tüm planların ve yatırımların; meslek alanımıza ve kamu yararına etkileri üzerinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyor, tüm bu süreçlerin takipçisi olacağımızı meslektaşlarımız ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 

Yazar- MO İstanbul 3 Haziran 2022 Cuma