Demokrasi İçin Mücadele Çağrısı

Yazar- MO İstanbul 7 Mayıs 2019 Salı

7 Mayıs 2019

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri; “Otokratik Rejim”in yarattığı hukuk ve demokrasi normları bakımından kabul edilemez şartlarda gerçekleştirilmiştir. Seçimin tamamlanmasının ardından İstanbul’da yaşanan süreçte seçmen kayıtlarına, sandık görevlilerine dair soruşturmalar başlatılmış, İlçe ve İl Seçim Kurullarına yapılan itirazlarla yeniden başlayan oy sayımı ancak 17 Nisan 2019 tarihinde tamamlanarak seçim sonucu açıklanmıştır. Yapılan olağanüstü itirazlar sonucunda ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK); İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptal edildiğini 6 Mayıs 2019 tarihinde duyurmuştur.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargıya emir ve talimat veremeyeceği; genelge gönderemeyeceği; tavsiye ve telkinde bulunamayacağı şeklindeki açık Anayasa hükmüne rağmen Yüksek Seçim Kurulu’nun; kamuoyu önünde verilen talimatlarla merkezi idarenin baskısı altında karar aldığı anlaşılmaktadır. Hukukun temel ilkeleri ve demokrasi ile bağdaşmayan bu kararla yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ortadan kaldırılmış; demokratik yolların tıkandığı yeni bir döneme girilmiştir.

Bu bağlamda demokratik işleyişin ve adaletin sağlanmasının toplumsal talep haline geldiği koşullarda bütün ilgili kesimleri;

• insan onuruna yakışır bir yaşamın dayanağı olan adaletin sağlanması için yargı bağımsızlığını sağlamaya ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde hareket etmeye,
• toplumun, bütün kurum ve kurallarıyla işleyen tam ve eksiksiz demokrasi beklentisini özenle gözeterek, halkın iradesi olan seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmaya,
• toplumcu ve özerk belediyeciliği yaşama geçirmek; demokratik, eşitlikçi ve adaletin sağlandığı ortamı hem yerelde hem de ülkede kurgulamak,

üzere birlik, dayanışmaya ve mücadeleye çağırıyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 7 Mayıs 2019 Salı