Danıştay’dan Park Otel kararı: Bodrum katın emsale dahil edilmemesi nedeniyle turizm fonksiyonu incelenmelidir

Yazar- MO İstanbul 11 Kasım 2021 Perşembe

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, inşaatı 24 yıl süren ve hakkında verilen durdurma kararlarına rağmen 2013 yılında tamamlanarak faaliyete geçen Beyoğlu Gümüşsuyu’ndaki Park Otel’in imar planları ve inşaat ruhsatını kamu yararına uygun bulmadı. Kurul, daha önce Danıştay 6’ncı Dairesi’nin verdiği kararı bozduğu için dava dosyası tekrar oraya dönecek.

Ne olmuştu?

Park Otel’in inşaatına 1989’da başlanmış ve o tarihten bu yana hakkında birçok kez yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan döneminde başlayan otelin inşaatı, mücadelemiz sonucunda durdurulmuş ve silüeti etkileyen yükseklik 1989 seçimleri sonrasında göreve gelen Nurettin Sözen döneminde tıraşlanmıştı. Ancak otelin inşaatı tüm bu gelişmelere karşın tamamlanmıştı. Açılan davalarda otelin yüksekliğinin bitişikte bulunan ve kentsel sit alanı olan Alman Konsolosluğu’nun çatısını geçmesi ve Ayaspaşa’nın tarihi dokusunu bozacak bir yapılaşmaya sebep olması nedeniyle imar planlarının iptali isteniyordu. Aynı zamanda otelin bodrum katları da tesisten yararlananlar için sosyal ortam ya da müştemilat olması gerekirken müşterilere ayrılmıştı.

Park Otel aleyhine Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından açılan davalarda son olarak Danıştay 6’ncı Dairesi, Şubat 2019’da verdiği kararda otelin konsolosluk binasından yüksek olmasının ‘tecvizi hata’ (kabul edilebilir hata) kapsamında olduğu belirtilmişti. Daire’nin verdiği karar 27 Eylül 2021’de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından bozuldu.

Kararda, otelin yüksekliğinin konsolosluk binasının saçak kotunu aşamayacağının açık olduğu kaydedildi. Ayrıca otelin zemine doğru yedi katının bulunduğu belirtilerek bu alanların tamamının emsal hesabına dahil edilmemesi nedeniyle inşaat ruhsatının şehircilik ilke planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı kaydedildi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararı, otelin “turizm fonksiyonu” gerekçesi ile emsal dışı gösterilerek ayrıcalıklı imar koşullarıyla elde edilmesi yönünden de incelenmesi gerektiğini işaret ediyor.

Yazar- MO İstanbul 11 Kasım 2021 Perşembe